Belgische brouwgerst maakt doorstart

19.07.2022

Weinig producten zijn zo typisch Belgisch als bier, al betekent dat niet dat onze nationale trots uitsluitend met lokale ingrediënten wordt gebrouwen. Cristal en Arvesta brengen daar verandering in en starten een samenwerking met Vlaamse en Waalse landbouwers om lokaal en duurzaam 300 hectare brouwgerst te telen en oogsten.

Belgische brouwgerst herleeft 

De brouwgerst die door Belgische brouwerijen wordt gebruikt, komt voornamelijk uit Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken, Tsjechië en Slowakije. De reden? De geteelde oppervlakte in ons land is te klein om de bierproductie te dekken. De afgelopen jaren kwam daar verandering in en werden in België een aantal succesvolle proef- en pilootprojecten rond brouwgerst opgestart.

Deze projecten bleven eerder beperkt, gaande van een paar hectare tot enkele uitschieters rond 25 tot ongeveer 90 hectare. Cristal van brouwer Alken Maes en Arvesta willen veel verder gaan en mikken dit jaar op ongeveer 300 hectare voor de productie van Cristal. Daarmee komt de teelt van Belgische brouwgerst in een klap in een stroomversnelling. Arvesta is actief in het telen van conventionele gerst op Belgische bodem en zorgt er samen met een aantal landbouwers voor dat Alken Maes gebruik kan maken van lokaal geteelde brouwgerst. Na enkele jaren van piloottesten is het eerste jaar van opschaling van de brouwgerst een succes.

Hoe wordt jouw frisse pint ook een duurzame pint? 

Het telen van brouwgerst vraagt minder bemesting en put de bodem minder uit dan de teelt van gewone gerst. Bovendien gebeurt het telen en dorsen van brouwgerst dichtbij huis. Dat zorgt voor een grote besparing op transport!

Samen met Arvesta gaan lokale landbouwers aan de slag met CO2-reducerende technieken zoals carbon farming, ook wel koolstofbewuste landbouw genoemd.

Dat is een landbouwmethode dat zich richt op het vastleggen van koolstof in de bodem, wat een aantal voordelen met zich meebrengt.

Tot slot staan de experts van Arvesta de landbouwers met raad en daad bij over technieken die de CO2-uitstoot en het watergebruik doen dalen, zoals precisietechnologie. Zo wordt iedere vierkante meter nauwlettend geanalyseerd en gaat er geen druppel water verloren. 

Deze samenwerking met Arvesta maakt dat Cristal steeds zicht heeft op de oorsprong van de brouwgerst en dit tijdens elke stap van het productieproces. Kortom, een echt Belgisch Farm to Fork-verhaal! 

Pionier in Belgische pils

Cristal was in 1928 de eerste Belgische pils volgens Tsjechische stijl. Die pioniersrol vertaalt zich vandaag in concrete engagementen om lokaler en duurzamer te brouwen.

Ellen Mertens, meesterbrouwer: “Naast 100% groene, hernieuwbare en lokale elektriciteit voor onze brouwerij, zijn we vorig jaar ook gestart met het gebruik van Belgische hop en pilootprojecten voor gerst. De 86 hectare lokale gerst van vorig jaar schalen we op naar een samenwerking met niet minder dan 49 Waalse en Vlaamse landbouwers, goed voor ongeveer 300 hectare en zo’n 2000 ton Belgische gerst.”

“Op deze schaal met Belgische gerst brouwen, nog nooit eerder gedaan. Met de oogst van dit jaar verwachten we ongeveer een op de drie ‘Cristallekes’ te kunnen brouwen tegenover 1 op de 10 vorig jaar.”

Alken Maes bekijkt om de samenwerking met Belgische boeren nog verder op te schroeven en de helft van de Cristal-volumes met Belgische gerst te produceren.