Belgische regering herhaalt tegenkanting tegen verplichte oorsprongsetikettering

04.05.2017

Federaal minister Willy Borsus herhaalde tijdens een bezoek van Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis de Belgische bezorgdheid over het Franse experiment rond verplichte oorsprongsetikettering. FEVIA waarschuwde eerder dat dit initiatief regelrecht ingaat tegen het principe van eengemaakte Europese markt en is dan ook verheugd met de blijvende inspanningen van de Belgische regering om deze vorm van verdoken protectionisme Europees aan te kaarten.

Tijdens het gesprek in Brussel met Europees commissaris Andriukaitis heeft de minister namens ons land zijn tegenkanting herhaald tegen de verplichte oorsprongsetikettering van producten zoals toegepast in Frankrijk. De minister heeft de commissaris ook een evaluatie gevraagd om de evolutie te meten van de export en de stijging van de prijs voor de consument. België bereidt zich bovendien voor om het punt aanhangig te maken op de volgende Europese Landbouwraad in juni. België heeft immers altijd gepleit voor een systeem dat een vrijwillige etikettering voorziet op nationaal niveau om een verstoring van de concurrentie te vermijden. Tenslotte bracht de minister ook de negatieve gevolgen van het Russische embargo voor de Belgische agrovoedingssector in herinnering alsook de inspanning van ons land om de export naar andere markten te stimuleren.

Het toenemende protectionisme blijft voor FEVIA een absolute prioriteit die de duurzame groei van de Belgische voedingsindustrie bedreigt. Andere Europese lidstaten volgen vandaag reeds het voorbeeld van Frankrijk en leggen verplichte oorsprongsetikettering op om de eigen markt te beschermen. Dergelijke initiatieven stroken voor FEVIA niet met de basisbeginselen van de eengemaakte Europese markt en zijn duidelijk in het nadeel van landen met een kleinere thuismarkt en een open economie, zoals België. De sector is dan ook verheugd met de steun van de federale overheid om deze initiatieven op Europees niveau blijvend aan te kaarten.    

Ontdek hier het persbericht van minister Borsus