Belgische voedingsindustrie staat klaar om mee hulp te bieden in Oekraïne

07.03.2022

De Belgische voedingsindustrie wil de getroffen bevolking in de regio en de Oekraïense vluchtelingen in ons land steunen met voeding en dranken. De sector reikt hiervoor de hand naar de officiële instanties en organisaties voor noodhulpverlening.

De invasie van Rusland in Oekraïne laat ook de Belgische voedingsindustrie niet onberoerd. Onze gedachten gaan uit naar alle getroffenen in de regio en naar iedereen met geliefden, vrienden en collega’s ter plaatse.

Heel wat Belgische voedingsbedrijven hebben leveranciers, klanten en partners, en soms ook vestigingen, werknemers en vertegenwoordigers in de getroffen regio. Hun eerste zorg is de veiligheid en het welzijn van het personeel en hun families daar. Verschillende van onze bedrijven helpen bijvoorbeeld om oplossingen te zoeken voor zij die het conflictgebied wensen te verlaten.

Als essentiële sector voorzien we wereldwijd mee in ieders behoefte aan voeding en dranken. Onze voedingsbedrijven stellen dan ook alles in het werk om de toelevering aan de getroffen regio te waarborgen, om zo ook de getroffen bevolking te helpen.

Er lopen al heel wat vrijwillige initiatieven van voedingsbedrijven om de getroffen bevolking te helpen. Zij werken mee met instanties en organisaties die humanitaire hulp bieden en voeding en dranken voorzien, zowel voor de bevolking in het conflictgebied als voor vluchtelingen hier in ons land.

Fevia volgt de situatie op de voet, in nauw overleg met de overheden, officiële instanties en organisaties voor noodhulpverlening. Samen bekijken we hoe we vanuit de voedingsindustrie, zowel op Belgisch als Europees niveau, kunnen bijdragen en hun werkzaamheden mee kunnen ondersteunen.

Samen met onze Europese koepelfederatie FoodDrinkEurope pleiten we voor permanente veilige grensovergangen voor voeding en dranken, om de regio te kunnen blijven bevoorraden.

Op Belgisch niveau informeren we bedrijven die financiële of materiële hulp willen aanbieden om zich tot de juiste organisatie te wenden. We werken daarvoor samen met de interprofessionele werkgeversorganisaties en met andere sectoren.

Het is daarbij belangrijk om coherent en gecoördineerd op te treden. We pleiten ervoor dat de overheden, waar mogelijk, het bieden van hulp en het blijven beleveren van de getroffen regio ondersteunen en faciliteren. Ook daarbij wil Fevia zijn rol spelen.

Anthony Botelberge, Voorzitter Fevia
Bart Buysse, CEO Fevia