BENEO investeert in voedselveiligheidscultuur

19.06.2023

Bij BENEO vormt voedselveiligheid een essentiële factor van de bedrijfscultuur. Het B2B-bedrijf staat aan de bron van een brede afzetmarkt en vindt het daarom belangrijk om hun gedeelde verantwoordelijkheid te nemen. Met verschillende acties werken ze samen aan hun gemeenschappelijke doel: veilige en kwalitatieve voeding produceren.

Teamwork

Om te werken aan je voedselveiligheidscultuur, moet je eerst een goed zicht hebben op de staat van je voedselveiligheid. Die wordt bepaald door drie pijlers: een duidelijk voedselveiligheidssysteem, monitoring en behandeling van signalen en incidenten, en sociale rolmodellen. Die ambassadeursrollen zijn niet te onderschatten: “Het is belangrijk dat wij ook op het terrein aanwezig zijn en met de mensen in dialoog gaan. We moeten hen laten voelen, zien en verstaan waarom voedselveiligheid nu zo belangrijk is.” (Denis Vande Putte, Head of Quality BENEO Orafti)

Elke medewerker draagt op zijn manier bij aan de voedselveiligheidscultuur van een bedrijf. Daarom wil de kwaliteitsafdeling zoveel mogelijk collega’s betrekken bij de lopende voedselveiligheidsprojecten. Voedselveiligheid is namelijk niet alleen de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsdienst, het managementteam of de operatoren. Hoe meer schakels er samenwerken, hoe veiliger de productieomgeving.

Practice makes perfect

Aangezien je niet van de ene op de andere dag een voedselveiligheidscultuur installeert in een bedrijf, zet BENEO in op herhaling via diverse maandelijkse acties. Aan de hand van een babyfoodcharter met belangrijke aandachts- en werkpunten, zetten ze sinds maart 2023 voedselveiligheid in de kijker. Zo lieten ze hun medewerkers een fluorescerend middel van hun handen wassen op de ‘World Hand Hygiene Day’.

De komende twee jaar staat voedselveiligheid maandelijks in de kijker op 24 verschillende manieren: een quiz over anomalieën, een artikel in het bedrijfstijdschrift, externe sprekers (vb. uit de babyfoodwereld), video’s met probleemsituaties … Met die maandelijkse acties hoopt BENEO alle medewerkers te overtuigen van het belang van voedselveiligheid.

De kwaliteitsdienst zet ook in op interne communicatie: ze geeft feedback op gebeurtenissen, audits, successen, certificaties … Bovendien kunnen de medewerkers interne opleidingen volgen, wat leidt tot personal commitment en social influence. Zo stelden 6 personen zich kandidaat om interne auditor te worden, schreven 42 mensen zich vrijwillig in voor een opleiding rond voedselveiligheid, en spreken arbeiders elkaar aan als iets niet volgens de regels verloopt. Uit zulke positieve signalen leidt de kwaliteitsdienst af dat de voedselveiligheidscultuur leeft in het bedrijf, en daarover communiceert het met trots om zo ook anderen te inspireren.