Bijkomend steunpakket voor gesloten sectoren: een goede stap richting opening

22.04.2021

De federale regering besliste om een bijkomend steunpakket te voorzien om de heropstart van de gesloten sectoren te ondersteunen. Fevia verwelkomt die bijkomende steunmaatregelen, die zijn belangrijk. Maar het benadrukt tegelijk dat de heropening zelf de beste steunmaatregel blijft, zowel voor de betrokken sectoren als voor hun toeleveranciers.

Zowel de tijdelijke BTW-verlaging voor alle voeding en dranken in de horeca als de afwijking van het quotum voor de studentenarbeid in de horeca, events en culturele sector zijn positieve maatregelen die de broodnodige heropstart moeten faciliteren. Ook de stimulans voor wedertewerkstelling en extra aanwervingen - die ook geldt voor andere getroffen sectoren, per vestigingseenheid én gemoduleerd waardoor bedrijven meer steun krijgen naarmate ze sterker geïmpacteerd werden - is zeker een stap in de goede richting.

Naast dit bijkomend pakket pleiten we voor een verlenging en aanpassing van de lopende steunmaatregelen. Voor Fevia blijven die noodzakelijk om de heropstart ten volle te ondersteunen, ook voor de vele voedingsbedrijven die aan deze sectoren leveren. Daarnaast roepen we ook op om nu snel groen licht te geven voor de protocols én de vooropgestelde data voor de heropening van de gesloten sectoren te bevestigen.

Het is dus uitkijken naar de beslissingen die genomen zullen worden op het komende overlegcomité. Als daar groen licht gegeven wordt, kunnen we spoedig weer samen klinken in veilige, gecontroleerde omstandigheden.

Lees ook het economisch jaarverslag van de Belgische voedingsindustrie