Bijkomende maatregelen: besluit Antwerpen en ministerieel besluit

31.07.2020

Sinds midden juli stijgt het aantal besmettingen met het coronavirus opnieuw. Uit de cijfers van Sciensano blijkt bovendien dat het aantal besmettingen het snelst en sterkst stijgt in de provincie Antwerpen. De Nationale Veiligheidsraad alsook de provincie Antwerpen namen daarom verstrengende maatregelen. Het ministerieel besluit alsook de politieverordening van de gouverneur van Antwerpen zijn ondertussen gepubliceerd.

We informeerden je eerder al: de Nationale Veiligheidsraad en de provincie Antwerpen namen begin deze week bijkomende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zijn nu omgezet in een wijzigend Ministerieel Besluit. Je vindt hier de geconsolideerde versie van de ministerieel besluit. Daarnaast publiceerde de Antwerpse gouverneur Cathy Berx een politieverordening met de bijkomende maatregelen die gelden voor de provincie Antwerpen.

Algemeen geldt op vlak van werk

 • Telethuiswerk is sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. 
  Als telethuiswerk niet wordt toegepast, nemen de ondernemingen van de cruciale sectoren (waaronder onze sector) de maatregelen om de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke toe te passen. Met die maatregelen worden de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften bedoeld die je vanuit de sectorgids in je bedrijf hebt vertaald in overleg met de interne overlegorganen en waarover je je werknemers alsook derden tijdig informeert. De sociale inspectie van de FOD WASO is belast met de controle hierop. Zij gebruiken hiervoor deze checklist.
  De Nationale Veiligheidsraad besliste dus om het telewerk sterker aan te bevelen om fysiek contact tussen collega's zoveel mogelijk te vermijden. Alternatieve werkwijzen zijn mogelijk, zoals roteren onder collega’s.

Bijkomende maatregelen op vlak van werk in de provincie Antwerpen:

 • Met uitzondering van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen om dringende medische redenen, van verplaatsingen van of naar het werk en bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie, is het verboden om zich op het openbaar domein te begeven tussen 23.30 u en 6.00u. Inrichtingen die behoren tot de horecasector sluiten om 23.00 uur. Essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals van en naar het werk, naar een ziekenhuis, … blijven toegestaan.
  De gouverneur gaf tijdens de persconferentie aan dat een attest van de werkgever die de essentiële verplaatsing motiveert nuttig kan zijn. Dezelfde type attesten zoals in gebruik eerder in deze gezondheidscrisis worden door de gouverneur aanbevolen. Je vindt hier een voorbeeldattest.
 • Telethuiswerk wordt verplicht, behalve wanneer dit, gelet op de aard van de activiteit en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is. 
  Voor de functies waar telethuiswerk onmogelijk kan toegepast worden of manifest onwenselijk is moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van fysieke afstand te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen iedere persoon. Alle bedrijven, diensten en personen zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van fysieke afstand toe te passen.
  In een FAQ voegt de provincie Antwerpen nog het volgende toe: "Ook personen van buiten de provincie die in onze provincie werkzaam zijn of tewerkgesteld zijn, werken in principe thuis tenzij dat omwille van de aard van de activiteit en de functie onmogelijk of manifest onwenselijk is." 

Wat met handelsvertegenwoordigers? 

Handelsvertegenwoordigers, of mobiele werknemers, oefenen een functie uit dat niet volstrekt via telewerk kan. Handelsvertegenwoordigers in supermarkten en voedselwinkels mogen dus verder werken volgens de voorzorgs- en preventiemaatregelen. Gezien de algemene plicht om in winkels een mondneusmasker op te zetten in winkels, geldt die plicht voor hen ook. Verder namen we volgende bepalingen op in de sectorgids: 

Bepalingen over werken op verplaatsing in sectorgids

 • Voor aanvang van de werkzaamheden/prestaties op verplaatsing door bv commerciële vertegenwoordigers worden duidelijke afspraken gemaakt met de verantwoordelijken van de plaats waar zal worden gewerkt. De werknemers worden vooraf op de hoogte gebracht van de maatregelen die gelden op de plaats waar zal worden gewerkt. Bv. via een checklist
 • Werknemers gebruiken de door de werkgever ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen. De werkgever zorgt voor de nodige beschermingsmiddelen om veilig te kunnen werken en verschillende klanten in één dag te kunnen bezoeken.

Het is zoals eerder aangegeven belangrijk om de sectorgids in overleg met de interne overlegorganen om te zetten naar een beleid in het eigen bedrijf en om te zorgen voor de toepassing van dat beleid.