Bijkomende socio-economische maatregelen

20.03.2020

Vandaag 20 maart nam de Ministerraad een aantal maatregelen om de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruscrisis te verlichten. Die zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de ERMG, de Economic Risk Management Group, die gisteren bijeenkwam, en op de vergadering met de Groep van 10. Daarmee wil ze het inkomensverlies door het coronavirus beperken voor werknemers en werkgevers.

Je vindt hier de persconferentie van de federale regering met toelichting van de maatregelen.

De maatregelen komen bovenop de 10 maatregelen die de regering op 6 maart nam. Een overzicht van de verschillende ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven vind je hier.

Met de maatregelen wil de regering de werknemers, zelfstandigen en ondernemingen ondersteunen in deze moeilijke tijden.  

Werknemers:

 • Automatische toekenning, uitbreiding en vereenvoudiging van tijdelijke werkloosheid coronaviruscrisis: meer informatie lees je hier

 • Verlenging van de betalingstermijn van de personenbelasting met 2 maanden

Zelfstandigen:

 • Een maandelijkse toelage van 1.291,69 tot 1.614,10 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit niet of maar deels kunnen voortzetten door de coronaviruscrisis. Dit recht zal automatisch gelden voor de sectoren die onder het KB van 16 maart vallen en wordt onmiddellijk toegepast (maart/april). Voor de anderen moet de activiteit zijn stopgezet gedurende 7 opeenvolgende dagen
 • Uitstel van betaling belastingen met twee maanden en uit van sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen. Er is ook voorzien in bepaalde vrijstellingen.
 • De lokale overheden werd gevraagd om bij te dragen aan de inspanning en op gemeenschapsniveau bepaalde belastingen te bevriezen.

Kmo's en bedrijven:

 • Bovenstaande maatregelen voor zelfstandigen
 • Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor vertragingen in de uitvoering van deze opdrachten als zij de gevolgen van de coronaviruscrisis ondervinden. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen.

Bovendien neemt de regering nog specifieke maatregelen per sector, zo zal voor land- en tuinbouwsector  de periode van seizoensarbeid verdubbeld worden.

Andere maatregelen voor specifieke sectoren:

 • Horeca: soepelheid bij de toepassing van de "take away" (fiscaal en FAVV – geen nieuwe vergunning nodig voor restaurants). Brasserieën worden op hun beurt niet gestraft in geval van onderconsumptie.
 • Handelszaken: overleg met de sociale partners om meer flexibiliteit toe te staan in de openingsuren voor de supermarkten. Overleg ook om manieren te vinden om personeel van de ene sector naar de andere over te plaatsen om ervoor te zorgen dat de activiteit behouden blijft, maar ook om de mogelijkheid te behouden om een flexi-job uit te oefenen, zelfs in het geval van tijdelijke werkloosheid.
 • Evenementensector: gekochte tickets blijven geldig als het evenement wordt uitgesteld. Als de consument het evenement niet kan bijwonen, wordt er voldoende tijd voorzien voor de terugbetaling.
 • Federale wetenschappelijke instellingen: mogelijkheid om hun reserves aan te spreken om het tekort aan inkomsten als gevolg van de sluiting door Covid-19 te compenseren.

Tot slot herinnert de regering de ondernemingen eraan dat ze telewerk moeten organiseren. Als dat niet mogelijk is, wordt gevraagd om de zogenaamde social distancing-regels binnen het bedrijf strikt toe te passen, zowel op het werk zelf als bij het vervoer dat door de werkgever wordt verzorgd. Gebeurt dat niet, dan  moet het bedrijf de deuren sluiten. De strikte naleving van de social distancing-maatregelen is niet van toepassing op de cruciale sectoren, zoals de voedingsindustrie. Ook daar wordt sterk aangeraden om de maatregelen zoveel mogelijk in acht te nemen.

Social distancing in voedingsbedrijven: om haar leden hierin te ondersteunen publiceerde Fevia vandaag richtlijnen "social distancing voedingsindustrie".