Brexit Update: To Brexit or not to Brexit: weten we het op het einde van deze week?

09.04.2019

Quo vadis met de Brexit? Lees hier welke kant het op kan en hoe Fevia zich positioneert namens de Belgische voedingsindustrie.

Stand van zaken

De Brexit zit in het VK in een complete patstelling. Het ontwerp van scheidingsakkoord, dat premier May met de EU onderhandelde, werd door het Britste Parlement ondertussen al drie keer verworpen. De parlementsleden slagen er echter niet in een meerderheid te vinden voor alternatieve voorstellen. De EU heeft het VK tot 12 april gegeven om te laten weten wat het wil. Welke kant kan het op?

 • Het akkoord wordt goedgekeurd en we krijgen een ordelijke Brexit op 22 mei
  Wordt het draft akkoord alsnog voor 12 april goedgekeurd, dan krijgt het VK tot 22 mei -de dag voor de Europese verkiezingen starten- om de nodige wetgevende maatregelen te nemen voor een ordelijke Brexit. Daarna start een status quo transitieperiode tot eind 2020, waarin de EU wetgeving gewoon van toepassing blijft op het VK. In die periode zullen de EU en het VK onderhandelen over hun toekomstige handelsrelatie: een vrijhandelsakkoord, een douane-akkoord, met of zonder elementen van de eengemaakte markt…?
 • Het VK krijgt verder uitstel van de Brexit
  Premier May heeft om verder uitstel gevraagd tot 30 juni. De Europese staatshoofden en regeringsleiders moeten hun goedkeuring geven voor een verder uitstel. Zij komen op 10 april samen voor een bijzondere Europese top om zich over de situatie te beraden. Zij vrezen echter dat zo’n kort uitstel het Europese verkiezingsproces in het gedrang zal brengen en de EU op juridisch drijfzand zal belanden. Begin juli moet namelijk het nieuwe Europese Parlement van start gaan. Wat met de Britse zetels in het Parlement, die ondertussen herverdeeld worden? Moet er een Britse Commissaris worden aangesteld? Daarom wil de EU voor 12 april weten of het VK mee zal doen aan de Europese verkiezingen. EU-voorzitter Tusk sprak alvast van een “flextention” van 1 jaar: de Britten krijgen een jaar de tijd om verder te beslissen. Komen ze er eerder uit, kunnen ze eerder de EU verlaten. Onder andere Commissievoorzitter Juncker en Frans president Macron houden echter een harde lijn aan.
 • Er komt een harde Brexit op 12 april
  Komt er geen akkoord, dan crasht het VK op 12 april uit de EU en voeren we vanaf 13 april handel met het VK als derde land onder het WTO regime.

Fevia standpunt

Het Verenigd Koninkrijk is de vierde belangrijkste handelspartner voor Belgische voedingsbedrijven, goed voor een jaarlijkse omzet van 2,7 miljard euro of ongeveer 10% van de totale export. Een no deal scenario zal onze handel een pak duurder en moeilijker maken. Bovendien waarschuwt een studie van de KU Leuven voor een mogelijk jobverlies van meer dan 3.000 jobs in de Belgische voedingsindustrie. 

Wat Fevia betreft moet een harde Brexit dus absoluut vermeden worden. Een verder uitstel kan de kans op een ordelijke Brexit vergroten. Extra tijd kan de Britten ook de kans geven te vragen in de douane-unie te blijven of zelfs om af te zien van de Brexit.

Ons motto luidt echter van bij aanvang “Prepare for the worst, hope for the best”. We moeten ons dus tot nader order blijven voorbereiden op de mogelijkheid van een harde Brexit. Dat geldt zowel voor de overheidsinstanties als voor de bedrijven.

 • Fevia roept de Belgische en Europese overheden op om noodmaatregelen te nemen.
 • Hier lees je wat je als voedingsbedrijf moet doen en weten.