Brexit update: EU-UK Trade and Cooperation agreement sinds 1 mei 2021 formeel van kracht

05.05.2021

Op 27 april 2021 stemde het Europese Parlement in met het "EU-UK Trade and Cooperation Agreement", waardoor het op 1 mei 2021 formeel van kracht werd.

Formeel akkoord

Op 24 december 2020 sloten de Britse en Europese onderhandelaars een principeakkoord over de nieuwe Brits-Europese relaties. Hiermee werd het “no deal” Brexit scenario op de valreep afgewend. Het vrijhandelsakkoord is één van de vier pijlers van het EU-UK TCA (meer achtergrond, klik hier). Sindsdien was het akkoord echter slechts provisioneel of voorwaardelijk van kracht, namelijk op voorwaarde dat de Britse en Europese Parlementen het akkoord zouden goedkeuren. Het Britse Parlement deed dit reeds op 30 december 2020. Het Europese Parlement keurde het EU-UK TCA op 27 april 2021 goed. Hierdoor werd het akkoord op 1 mei 2021 formeel van kracht. In de praktijk verandert dit niets aan de voorwaarden voor de handel tussen de EU en het VK, behalve dat er nu de rechtszekerheid is van een formeel akkoord. 

Opvoer Britse grenscontroles

De graduele invoering van gezondheidscertificaten en grenscontroles aan Britse zijde in 2021 en 2022 volgens het zogenaamde "Border Operating Model" (BOM) blijft de Belgische voedingsindustrie voor ernstige uitdagingen stellen. Fevia blijft bij de Belgische en Britse overheden aandringen op een snelle en flexibele dienstverlening voor voedingsbedrijven. We blijven onze leden informeren via onze website en nieuwsbrieven en plannen nieuwe infosessies in aanloop naar de volgende fase van het BOM in oktober. Voor meer info over de aspecten douane en voedselveiligheid, consulteer de betreffende pagina's op onze Brexit Wegwijzer.

Prinselijke missie VK 5-8 september

De Britse markt blijft natuurlijk zeer interessant als exportbestemming. Fevia sluit dan ook aan bij de prinselijke missie naar het VK van 5-8 september 2021 en werkt met verschillende partners een mooi programma uit voor Belgische voedingsbedrijven. De inschrijvingen zijn formeel afgesloten, maar als je nog interesse hebt, kan je de regionale exportagentschappen contacteren om te bekijken of je alsnog kan inschrijven. Meer info, klik hier.