Brexit Update: wat betekent mogelijke Brexit akkoord voor jouw handel met het VK?

22.10.2019

Op 17 oktober kwamen de Britse en Europese Brexit-onderhandelaars tot een voorstel van akkoord rond de Brexit. Het nieuwe voorstel betreft een aantal aanpassingen aan het scheidingsakkoord, met name rond het protocol rond Ierland en Noord-Ierland, en aan de politieke verklaring over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Het Britse Parlement zal het akkoord deze week in wetteksten omzetten en hierover stemmen. Of dit proces afgerond zal zijn voor 31 oktober, of een nieuw uitstel nodig zal zijn, blijft de vraag.

Wat betekent dit voor uw handel met het VK?

Indien deze deal wordt goedgekeurd en tijdig geratificeerd, is de scheiding tussen het VK en de EU op 31 oktober een feit. Dan gaat er vanaf 1 november tot 31 december 2020 een status quo transitieperiode in. De EU en het VK kunnen samen beslissen om deze periode met één of twee jaar te verlengen. Tijdens die periode drijven we handel met het VK zoals voorheen. Ondertussen zullen de EU en het VK een akkoord uitwerken rond hun toekomstige relatie.

Wat houdt de deal in?

Ierland – Noord-Ierland

De voorbije maanden lag de kern van de impasse bij het vinden van een manier om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden. Volgens de nieuwe deal zal Noord-Ierland de regelgeving van de Europese interne markt blijven volgen rond goederen, veterinaire controles, de productie en vermarkting van landbouwgoederen, btw en accijnzen en staatssteun. Het Noord-Ierse parlement mag vier jaar na de transitieperiode beslissen of het verder de Europese regelgeving blijft toepassen. Tegelijkertijd zal Noord-Ierland deel blijven uitmaken van de Britse douane-unie, waardoor Noord-Ierland niet buiten (handels)akkoorden zal vallen die de rest van het Verenigd Koninkrijk in de toekomst met een ander land zal kunnen sluiten. Goederen die Noord-Ierland binnenkomen en vandaaruit mogelijk naar de EU komen, zullen onderhevig zijn aan EU douanetarieven. Goederen die van de rest van het VK naar Noord-Ierland gaan, zullen onderhevig zijn aan oa sanitaire en fytosanitaire controles.

Toekomstige relatie EU-VK

De nieuwe deal specifieert dat de toekomstige relatie de vorm van een vrijhandelsakkoord moet aannemen, zonder tarieven en quota’s. De optie van een douane-unie, wat het meest gunstig zou zijn geweest voor onze handel met het VK, is hiermee van tafel geveegd. Een vrijhandelsakkoord impliceert douaneformaliteiten en mogelijk uiteenlopende regelgeving rond oorsprong, etikettering en sanitaire en fytosanitaire vereisten. Gezien de hoge graad van integratie van de Europese productieketen voor voeding en dranken, zal dit onze handel met het VK beïnvloeden. 

Wat zijn de volgende stappen?

De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders bekrachtigde het scheidingsakkoord en keurde de politieke verklaring over de toekomstige relatie goed. Pas indien de deal door het Britse Parlement is goedgekeurd, zal het Europese Parlement haar goedkeuring verlenen.

Het Britse Parlement zal het akkoord deze week in wetteksten gieten en hierover stemmen. Of dit proces afgerond zal zijn voor 31 oktober is maar de vraag. Zoniet zal opnieuw een uitstel nodig zijn. Verwacht wordt dat er dan nieuwe verkiezingen in het VK zullen komen.