CAO 148: kader voor economische werkloosheid bedienden

13.10.2020

Op 7 oktober ondertekenden de sociale partners in de Nationale arbeidsraad CAO nr. 148 en CAO nr. 103. Voornamelijk CAO nr 148 is belangrijk voor onze sector: ze biedt bedrijven de mogelijkheid om beroep te doen op economische werkloosheid voor hun bedienden en dit tot 31 december 2021. 

We informeerden je eerder al over het akkoord dat de sociale partners sloten over verschillende aspecten die te maken hebben met de coronaviruscrisis. Het ging meer bepaald om de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid voor de jaarlijkse vakantie en de bijhorende compensatie voor werkgevers, over het bevriezen van de werkloosheidsuitkeringen, de CAO 147 voor tijdelijke werkloosheid bedienden en tijdskrediet. De sociale partners ondertekende vorige week de cao's bij dit akkoord: de CAO nr. 148 en CAO nr 103/5. Vooral die eerste is belangrijk voor onze bedrijven. 

CAO nr. 148: kader economische werkloosheid bedienden

CAO nr. 148 geeft de ondernemingen de mogelijkheid om de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden in te voeren, zonder dat daarvoor nog een cao op sector- of ondernemingsniveau moet worden afgesloten. De cao is geldig tot en met 31 december 2021. Dit is een langdurige en broodnodige administratieve vereenvoudiging voor heel wat werkgevers. Onder het toepassingsgebied van de cao vallen zowel de klassieke tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden als het overgangsstelsel economische redenen dat werd voorzien in het volmachtenbesluit nr. 46. Per dag dat een bediende tijdelijk werkloosheid wordt gesteld wegens economische redenen, voorziet de cao dat er een aanvullende vergoeding van de werkgever ten bedrage van ten minste het bedrag verschuldigd voor de arbeiders en in ieder geval minstens 5,63 euro. 

Uitgebreide toelichting over tijdelijke werkloosheid lees je hier. 

CAO nr. 103/5: neutralisatie corona-verloven voor tijdskrediet

Sociale partners sloten ook CAO nr. 103/5, deze wijzigt de CAO nr. 103. Die aanpassing van CAO nr. 103 voorziet dat de periodes van corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbanen worden geneutraliseerd om te berekenen of een werknemer toegang heeft tot het gewoon tijdskrediet.

Bron: www.vbo.be.