Cao's online indienen bij FOD WASO

30.06.2020

Voortaan kun je ondernemings-cao's, opzeggingen van cao's en toetredingen tot cao's online indienen bij de FOD WASO via de applicatie "Transfer van documenten".

Voortaan kun je volgende documenten online aan de FOD WASO bezorgen via de applicatie "Transfer van documenten":

  • ondernemings-cao
  • opzegging van een ondernemings-cao
  • toetreding tot een ondernemings-cao
  • toetreding van een onderneming tot een sectorale cao
  • de aanvragen en erkenningen economische werkloosheid zullen ook  kunnen worden ingediend wanneer de normale procedure terug van kracht is.

Let op: toetredingsakte cao 90 kunnen niet ingediend worden via deze applicatie. Hiervoor bestaat een aparte applicatie.

Enkel documenten in pdf-formaat met de nodige elektronisch gekwalificeerde handtekeningen worden aanvaard. Alle praktische informatie vind je op de website van de FOD WASO.