Cao's swt en landingsbaan gesloten

15.07.2019

In het kader van de sectorale akkoorden voor 2019-2020 sloten we op 1 juli 2019 de cao's rond landingsbaan en swt. In afwachting van de registratie van die cao's, vindt u hierbij de verschillende teksten.

Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag - Swt

Ter herinnering, in het kader van het interprofessioneel akkoord sloten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) de kadercao's rond swt. Die geven de mogelijkheid aan sectoren om cao's te voorzien die werknemers, onder bepaalde voorwaarden en voor ontslagen door de werkgever voor 30 juni 2021, recht geven op swt, het vroeger brugpensioen.

In het kader van de sectorakkoorden die we voor de voedingsindustrie sloten kwamen we met de vakbonden overeen om de mogelijkheden voor swt voor werknemers in PC118 en PC220 te maximaliseren. Hiervoor sloten we op 1 juli 2019 de cao's voor de periode 2019-2020. In het najaar sluiten we de cao's tot 30 juni 2021. U vindt de teksten van de cao's als bijlage.

Landingsbaan

De NAR sloot ook een kadercao die het mogelijk maakt voor sectoren om cao's te sluiten die, onder bepaalde voorwaarden en voor de periode 2019-2020, uitkeringen mogelijk maken voor werknemers in 1/2de landingsbaan vanaf 57 jaar en 1/5de landingsbaan vanaf 55 jaar. Ook die cao's sloten we op 1 juli 2019 in PC220 en PC118. U vindt die teksten eveneens als bijlage.

Contacteer ons gerust met bijkomende vragen.