Cao's SWT en landingsbaan: teksten beschikbaar

03.10.2023

In het kader van de sectorale akkoorden 2023 - 2024 sloten we cao's rond landingsbaan en swt. Je vindt hierbij de verschillende teksten van de cao's. 

Ter informatie: de CAO's zijn ondertekend in PC 118 en PC 220.

Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag - Swt

Ter herinnering, in het kader van het interprofessioneel akkoord sloten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) de kadercao's rond swt. Die geven de mogelijkheid aan sectoren om cao's te voorzien die werknemers, onder bepaalde voorwaarden en voor ontslagen door de werkgever voor 30 juni 2025, recht geven op swt, het vroeger brugpensioen.

In het kader van de sectorakkoorden die we voor de voedingsindustrie eind oktober sloten, kwamen we met de vakbonden overeen om de mogelijkheden voor swt voor werknemers in PC118 en PC220 te maximaliseren. Hiervoor sloten we op 28 september 2023 de cao's voor de arbeiders, en op 2 oktober de cao's voor de bedienden. Je vindt de teksten van de cao's als bijlage.

Landingsbaan

De NAR heeft ook een kader-CAO gesloten waardoor sectoren collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen afsluiten die onder bepaalde voorwaarden recht geven op uitkeringen voor werknemers vanaf 55 jaar bij een vermindering van 1/5de van hun loopbaan. We hebben ook deze collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op 28 september 2023 voor PC 118 en op 2 oktober 2023 voor bedienden. U vindt deze teksten ook in de bijlage.

In principe heb je de registratienummers nodig om uw aanvraag bij de RVA in te dienen. In deze aanvraag verklaar je dat een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in toepassing van de CAO NAR nr. 170, waardoor werknemers onder bepaalde voorwaarden vanaf 55 jaar een loopbaanonderbreking kunnen nemen met RVA-uitkeringen.

We hebben bij de voorzitter van het paritair comité aangedrongen op een snelle registratie van de collectieve arbeidsovereenkomsten en hebben hem verzocht om nu contact op te nemen met de RVA om ervoor te zorgen dat aanvragen vanuit onze sector reeds worden goedgekeurd. We houden jullie op de hoogte van zodra de registratienummers gekend zijn. 

Bijlages: 
Bestand cppc_118.03_-_rcc_60_ans_-_40_ans_de_carriere_swt_60_jaar_-_40_jaar_loopbaan.docx (46.35 KB)Bestand cppc_118.03_-_rcc_62_ans_swt_62_jaar.docx (49.72 KB)PDF-pictogram cppc_118_-_rcc_metiers_lourds_60_ans_35_ans_-_swt_zwaar_beroep_60_jaar_35_jaar.docx (201.47 KB)Bestand cppc_118.03_-_emploi_fin_de_carriere_-_landingsbaan.docx (43.38 KB)Bestand cppc_118.03_-_rcc_metiers_lourds_60_ans_35_ans_-_swt_zwaar_beroep_60_jaar_35_jaar.docx (51.75 KB)Bestand ok_cppc_118_-_rcc_60_ans_-_40_ans_de_carriere_swt_60_jaar_-_40_jaar_loopbaan.docx (47.68 KB)Bestand ok_rcc_33_travail_nuit.docx (53.86 KB)Bestand 1118.03_rcc_nuit.docx (54.14 KB)Bestand 2021_10_25_disponibilite_adaptee_2023-2024.docx (27.95 KB)Bestand cppc_118_-_emploi_fin_de_carriere_-_landingsbaan.docx (43.09 KB)Bestand cppc_118_-_rcc_62_ans_swt_62_jaar.docx (49.04 KB)Bestand 220_swt_algemeen_-_rcc_general.docx (34.79 KB)Bestand 220_swt_lange_loopbaan_-_longue_carriere.docx (33.73 KB)Bestand 220_swt_medische_redenen_-_rcc_raisons_medicaux.docx (36.3 KB)PDF-pictogram 220_swt_nacht_-_rcc_nuit.docx (240.89 KB)Bestand 220_swt_zwaar_beroep_-_rcc_metier_lourd.docx (37.59 KB)PDF-pictogram P.bewijs 118.rcc_.swt_.carriere_longue.lange_loopbaan.28.09.2023.pdf (511.62 KB)PDF-pictogram P.bewijs 118.rcc_.swt_.metier_lourd.zwaar_beroep.28.09.2023.pdf (551.91 KB)PDF-pictogram P.bewijs 118.rcc_.swt_.travail_de_nuit.nachtarbeid.28.09.2023.pdf (612.43 KB)PDF-pictogram P.bewijs 118.rcc_.swt_.regime_general.algemeen_stelsel.28.09.2023.pdf (516.74 KB)PDF-pictogram P. Preve 118.03.fin_de_carriere.limite_age.landingsbaan_leeftijdsgrens.28.09.2023.pdf (335.04 KB)PDF-pictogram P.preuve 118.03.rcc_.swt_.carriere_longue.lange_loopbaan.28.09.2023.pdf (485.4 KB)PDF-pictogram 1P.preuve18.03.rcc_.swt_.metier_lourd.zwaar_beroep.28.09.2023.pdf (547.5 KB)PDF-pictogram P.Preuve 118.03.rcc_.swt_.regime_general_indemnite.ajgemeen_stelsel_vergoeding.28.09.2023.pdf (512.62 KB)