De klachtenprocedure van de Belgian Pledge 3.0 gaat van start

23.03.2021

Eind vorig jaar lanceerden Fevia, Comeos en UBA de derde editie van de Belgian Pledge. Met dit zelfregulerend initiatief nemen deelnemende voedingsbedrijven, handelaars, restaurantketens en cateraars duidelijke engagementen op rond reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar. Een vernieuwing in de Belgian Pledge 3.0 is de uitwerking van een klachtensysteem. Vandaag zijn we klaar om een testfase van deze klachtenprocedure van start te laten gaan.

Belgian Pledge 3.0

De Belgian Pledge is en blijft een vrijwillige vorm van zelfregulering rond verantwoorde marketing naar kinderen. Maar vrijwillig staat niet gelijk aan vrijblijvend. Met de klachtenprocedure willen we tegemoet komen aan de wens van sommige consumenten en organisaties om mee de naleving van de engagementen op te volgen. We willen consumenten en organisaties toelaten om een klacht in te dienen, wanneer zij denken of vermoeden dat de leden van de Belgian Pledge hun engagementen niet nakomen. 

Onafhankelijke controle

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) zal als onafhankelijke experten de gegrondheid van de klachten beoordelen. Hun uitspraken worden gepubliceerd op de website van JEP.

Dit klachtensysteem is een aanvulling op de monitoring van reclame op tv, in scholen en online die we al jaren laten uitvoeren door onafhankelijke experten. Na evaluatie door Fevia, Comeos en UBA en met inspraak van de leden van de Belgian Pledge, zullen we op het einde van de testfase beslissen om deze klachtenprocedure al dan niet definitief te behouden.

Indien je zelf een klacht wenst in te dienen, kan je de klachtenprocedure terugvinden op de website van de Belgian Pledge.

Drie vernieuwingen in de derde editie van de Belgian Pledge

De derde editie van de Belgian Pledge omvatte naast de opstart van een klachtenprocedure in testfase nog twee andere vernieuwingen. Zo introduceerden we ook verstrengde nutritionele criteria waaraan de voedingsmiddelen moeten voldoen om naar kinderen jonger dan 12 jaar gepromoot te kunnen worden. En we breidden ook het toepassingsgebied van de Belgian Pledge uit naar online influencers.

De visie achter de Belgian Pledge is dat we bedrijven stimuleren om te investeren in innovatie. Daarvoor gebruiken we realistische maar ambitieuze criteria. We geloven niet in een wereld zonder marketing, maar we willen er wel voor zorgen dat we vooral producten in de picture zetten die steeds evenwichtiger worden.