De stem van de voedingsindustrie: van grensaankopen tot oneerlijke handelspraktijken

04.06.2024

Wat eten we morgen? Vanuit die vraag wil de voedingssector het voortouw nemen om met consumenten, ketenpartners en andere stakeholders samen te werken aan een duurzaam voedingssysteem. Van grensaankopen tot oneerlijke handelspraktijken: Fevia deelde onlangs een aantal belangrijke boodschappen in de media.

Een blik op de voeding van morgen op het Food Forward Event

En óf studenten de uitdagingen voor de voedingsindustrie anno 2024 kennen! Dat bewezen ze op de Food At Work Ecotrophelia Awards, een jaarlijkse innovatiewedstrijd georganiseerd door Fevia, waarbij studenten uit voedingsopleidingen uitgedaagd worden om de voeding van morgen te ontwikkelen. 

Food Process | Studenten ontwikkelen voeding op maat van mens en milieu

Meer verboden oneerlijke handelspraktijken

De federale regering breidt de lijst uit met oneerlijke handelspraktijken, beter gekend als de UTP-wet. Fevia verwelkomt dit initiatief, dat helpt om de positie van onze kleinere voedingsbedrijven te verstevigen. Maar om het evenwicht op lange termijn te herstellen, hebben de landbouw- en voedingsbedrijven nood aan structurele maatregelen.

Gondola | Oneerlijke handelspraktijken: wet voert nieuwe verbodsbepalingen in

Halt toewerpen aan stijgende grensaankopen

Steeds meer Belgen doen hun boodschappen in het buitenland. In 2023 stegen de grensaankopen met 40%. Hierdoor loopt de Belgische staat 140 miljoen euro aan belastinginkomsten mis. Willen we consumenten en bedrijven in eigen land houden? Laten we dan politieke hefbomen gebruiken om ons concurrentievermogen te herstellen. Fevia roept daarom op om de lasagne aan taksen op voeding en dranken te verminderen.

Sudinfo | Mauvaise nouvelle si vous faites vos courses en France : certains prix continuent d’augmenter dans les grandes surfaces

Stijgende voedingsprijzen

Inflatie in productiekosten, maar ook in consumentenprijzen, is een dagelijkse zorg voor onze voedingsbedrijven. Fevia vraagt daarom om de loon- en energiekosten te verlagen, het afbouwen van de fiscale lasagne en administratieve lasten. Onze bedrijven bevinden zich in een onhoudbare spreidstand tussen de afnemende marges en de enorme investeringen die nodig zijn omwille van de steeds hogere vereisten die aan voeding worden gesteld en de uitdagingen in het kader van de digitale en groene transitie.

Het Laatste Nieuws | Prijs van voeding steeg afgelopen vijf jaar harder dan andere producten: maar waarom zakken de prijzen nooit?
Le Soir | Faut-il plafonner le prix de produits ?

Conventions Carbone

Waalse voedingsbedrijven omarmen de groene transitie. Door de toetreding van de ‘Convention Carbone’, verbinden bedrijven zich ertoe om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duurzamere praktijken toe te passen en actief bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

La Libre | L'exécutif wallon approuve les conventions carbone des premières communautés industrielles