De stem van de voedingsindustrie: verantwoordelijkheid nemen

28.10.2022

Vinden we morgen nog Belgische voeding in de winkelrekken? Fevia vroeg beleidsmakers om verantwoordelijkheid te nemen en meer steun voor onze voedingsbedrijven te voorzien. Tegelijk nemen onze bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid om te werken aan duurzame oplossingen, bijvoorbeeld rond verantwoorde marketing naar kinderen of duurzame verpakkingen. Ontdek hieronder hoe Fevia over deze uitdagingen de stem van de Belgische voedingssector liet weerklinken in de media.

Ondernemers tussen veerkracht en afgrond

Onze voedingsbedrijven zien hun prijzen voor grondstoffen, verpakkingen en vervoer al twee jaar exponentieel stijgen. Bovendien zijn hun energiekosten de pan uit gerezen: 63% van de Belgische voedingsbedrijven zag zijn gas- en elektriciteitsrekening in 2022 meer dan verdubbelen. En voor 40% zijn ze meer dan verdrievoudigd. 

Volgens een studie van Graydon zou het gebrek aan financiële reserves - uitgeput door opeenvolgende crises - bij een nieuwe schok liefst 40% van onze voedingsbedrijven in ernstige moeilijkheden kunnen brengen.

L’Echo | Le CO2, la discrète menace qui pèse sur l’industrie
L’Echo | En Wallonie, des aides limitées qui ne prendront effet que (trop) tard

Een extra taks op voeding?

De voedingsindustrie neemt al jaren haar verantwoordelijkheid voor het aanbieden van een evenwichtige voeding en een verantwoorde marketing voor jongeren. We willen verder gaan op de ingeslagen weg, maar de aankondiging van een voedingstaks is in deze context niet gepast. 

LN24 | Bientôt une taxe sur la malbouffe ?

Voedingsmarketing naar kinderen: uitbreiding zelfregulering vanaf 2023

Fevia, Comeos en UBA erkennen het belang van een verantwoorde marketing naar kinderen en plannen vanaf volgend jaar de regels van het zelfregulerend initiatief Belgian Pledge te verstrengen en op alle bedrijven toe te passen. Rond die vernieuwde aanpak, die wetgeving onnodig maakt, wil de sector met de overheid in dialoog gaan. Lees hier het persbericht.

La Libre | Le secteur alimentaire promet d'être plus sévère face aux pubs pour enfants
7/7 | La publicité adressée aux enfants pour les aliments non sains bientôt interdite ?

Sudinfo | Plus de contrôles face aux pubs pour enfants

Op weg naar circulaire verpakkingen

De Belgische voedingsindustrie werkt aan een duurzaam verpakkingsbeheer. Eén van onze doelstellingen is om daarbij om enkel circulaire huishoudelijke verpakkingen op de markt te brengen. Om die doelstelling te bereiken, zet de sector dan ook hard in op initiatieven rond meer recycleerbare, herbruikbare en composteerbare verpakkingen. 

Dynamisme | L’industrie alimentaire est a la manœuvre !