Voedingsmarketing naar kinderen: uitbreiding zelfregulering vanaf 2023

13.10.2022

Gezamenlijk persbericht Fevia, Comeos en UBA

In een nieuw advies roept de Hoge Gezondheidsraad op om kinderobesitas aan te pakken met regelgeving die kinderen tot 18 jaar afschermt van reclame en marketing voor voeding. Fevia, Comeos en UBA erkennen het belang van verantwoorde marketing naar kinderen en plannen vanaf volgend jaar de regels van het zelfregulerend initiatief Belgian Pledge te verstrengen en op alle bedrijven toe te passen. Rond die vernieuwde aanpak, die wetgeving onnodig maakt, wil de sector met de overheid in dialoog gaan. Fevia, Comeos en UBA gaan dan ook graag in op de uitgestoken hand van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker.

Tweesporenbeleid: reclame beperken én gezondere keuzes promoten

Fevia, Comeos en UBA erkennen het belang van een gezonde levensstijl en een gezond voedingspatroon, in het bijzonder voor jonge kinderen die nog niet met een kritische blik kijken naar reclame voor producten die bij hen populair zijn. Een verantwoorde voedingsmarketing zorgt er dan ook voor dat er geen reclame specifiek naar deze doelgroep gericht is, tenzij het gaat om reclame die de gezondere keuzes in de spotlight zet.

En dat was precies de opzet achter de lancering van de Belgian Pledge in 2012. Voedingsbedrijven en supermarkten die de Belgian Pledge ondertekend hebben, beperken hun reclame gericht naar kinderen jonger dan 12 jaar. Ze hanteren daarbij maximumgehaltes voor totale energie, suiker, zout en verzadigde vetten in voedingsproducten om te bepalen of ze al dan niet reclame mogen maken naar jonge kinderen.

Deze nutritionele criteria zijn over de jaren heen verschillende keren verstrengd en afgestemd op de criteria van de EU Pledge. Ook de reeks mediakanalen waarop de Belgian Pledge van toepassing is, is jaar na jaar langer geworden met onder andere een uitbreiding naar sociale media en influencers. En de sector heeft in 2021 ook een klachtensysteem ontwikkeld dat consumenten en organisaties toelaat om een klacht in te dienen, wanneer zij denken of vermoeden dat de leden van de Belgian Pledge hun engagementen niet nakomen.  

Belgian Pledge regels worden strenger en op alle bedrijven van toepassing

De sector zal het advies van de Hoge Gezondheidsraad meer in detail bestuderen, maar Fevia, Comeos en UBA hebben die niet afgewacht om samen met hun leden een nieuwe stap voor te bereiden. Vanaf het voorjaar van 2023 staat er opnieuw een verstrenging van de criteria van de Belgian Pledge op stapel. Op dat moment zal de Belgian Pledge ook een bredere toepassing krijgen door het zelfregulerend initiatief te integreren in de Reclamecode van de voedingssector. Daarmee wil de sector - los van enige wetgevende verplichting - verantwoordelijkheid blijven nemen en voedingsmarketing naar kinderen verder beperken.

Dit heeft als gevolg dat de regels van de Belgian Pledge niet langer alleen van toepassing zullen zijn op de ondertekenaars, maar dat ze ook bindend zullen zijn voor alle leden van Fevia en Comeos en zelfs op de ganse voedingssector (ook bedrijven die geen lid zijn bij Fevia of Comeos). De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP), een onafhankelijke instantie, zal toezien op de naleving van de regels en klachten van consumenten of organisaties hieromtrent beoordelen.

Sneller dan wetgeving inspelen op veranderend mediagebruik van kinderen

Doordat die uitbreiding van de Belgian Pledge alle bedrijven van de voedingssector mee in het bad trekt om hun marketing naar kinderen te beperken, heeft de oproep om wettelijke regels op te leggen weinig meerwaarde. De sector toont daarmee aan dat zij geen wettelijke regels nodig heeft om jaar na jaar haar engagementen te verstrengen en - sneller dan wetgeving – in te spelen op het snel veranderend mediagebruik van kinderen.

Bovendien worden de regels zeer goed nageleefd door de Belgian Pledge-bedrijven, die deze regels dagelijks toepassen in hun marketingstrategie. Uit het laatste monitoringsrapport blijkt dat 98% van hun tv-spots, 100% van hun bedrijfswebsites en 100% van hun bedrijfsprofielen op sociale netwerken voldoen aan de genomen engagementen. Ook niet onbelangrijk: de nutritionele criteria worden in een Europese context vastgelegd, wat een grote meerwaarde is voor de vele voedingsbedrijven die opereren in de Europese markt.

De sector kijkt dan ook uit naar een constructieve dialoog met de bevoegde overheden om na te gaan hoe ze samen steeds beter invulling kunnen geven aan de vraag naar verantwoorde marketing. De sleutel ligt volgens Fevia, Comeos en UBA bij een realistische en haalbare aanpak die marketing niet verbiedt, maar die voedingsbedrijven, supermarkten en reclamebedrijven responsabiliseert en stimuleert om hun marketing in te zetten om consumenten van alle leeftijden tot gezondere keuzes aan te moedigen en om producten op de markt te brengen die daarin passen. Anderzijds ziet de sector net als de Hoge Gezondheidsraad ook een rol voor het onderwijs om van jonge kinderen mediawijze kinderen te maken, die met een kritische blik naar reclame leren kijken.

Contactpersoon Fevia: 
Nicholas Courant
nc@fevia.be 
0478/24.31.49

Contactpersoon Comeos:
Hans Cardyn 
hans.cardyn@comeos.be
0478/98.06.93

Contactpersoon UBA:
Luc Suykens
luc@ubabelgium.be
0497/59.17.91