De voedselprijzen dalen ... zoals verwacht

03.10.2023

De neerwaartse trend van de voedselinflatie die vijf maanden geleden werd ingezet,vervolgde haar dalende koers in september. Na een piek van 17,02% te hebben bereikt in maart 2023 bedraagt deze nu 11,15%. En nog beter: de consumentenprijzen van voedingsmiddelen zijn in september sterk gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Kunnen we zeggen dat de moeilijkste periode achter ons ligt?

Zoals voorspeld in ons vorige artikel hierover (Geen abnormale stijging van de voedselprijzen | Fevia), zijn de voedselprijzen in de rekken van de supermarkten in september over het algemeen gedaald, namelijk met -2,3% ten opzichte van augustus. Van de 64 categorieën voedingsmiddelen en dranken die werden onderzocht door Statbel - het Belgische bureau voor de statistiek - was er een prijsdaling voor 45 categorieën, dat wil zeggen voor 7 op 10. De grootste prijsverlagingen waren voor "chocolade" (-17,7%), "ontbijtgranen" (-15,3%) en "fruit- en groentesappen" (-10,3%). Met uitzondering van de dranken daalden de voedselprijzen met gemiddeld 3,2% ten opzichte van augustus.

Het is al langer bekend dat de terug-naar-school maand traditioneel synoniem staat voor lagere prijzen. Toch kunnen we stellen dat de daling van dit jaar de grootste ooit gemeten is. Het vorige record werd gevestigd in september 1996 en bedroeg -1,6%. Kunnen we nu spreken van een structurele daling van de voedselprijzen? Het versterkt in ieder geval ons argument waarom ingrijpen op prijsniveau niet nuttig en zelfs contraproductief is en ook dat van het Prijzenobservatorium, wiens laatste analyse aantoonde dat er vertragingen zijn bij het doorgeven van zowel kostenstijgingen bij productiekosten als kostenverlagingen bij verkoopprijzen naar de volgende schakel in de voedselproductieketen. 

Maar opgepast, laten we niet te vroeg juichen! Eerst en vooral, dalen de grondstofprijzen niet voor alle grondstoffen. Ten tweede, wordt er binnenkort een nieuwe zwerfafvalheffing op een groot aantal voedingsmiddelen en dranken geïntroduceerd. Deze kosten voor de voedingsindustrie, die door de overheid momenteel geraamd worden op 114 miljoen euro, zullen ongetwijfeld (gedeeltelijk) worden doorgerekend aan de consument. Ten derde, houdt de regering een begrotingsconclaaf : als er door één of andere tegenslag zou worden beslotenom de belastingen te verhogen, zoals bijvoorbeeld de verpakkingsheffing of de btw, zou dit onvermijdelijk gevolgen hebben voor de gezinsbudgetten. Ten slotte, staat ook de automatische loonindexering voor de deur, hoewel deze veel minder ingrijpend zal zijn dan vorig jaar. 

Tot slot, kunnen we als economist dus zeggen dat als alles onveranderd blijft, of met andere woorden zonder een klimaatramp en zonder voortijdige interventie van onze overheid, de inflatie zou moeten blijven dalen tot zij een redelijk niveau bereikt.

 

Ontdek in een oogopslag de trends en de laatste ontwikkelingen voor een hele reeks prijzen via ons interactieve dashboard:  Economisch Dashboard | Fevia