Deadline CAO werkbaar werk: 31 december

01.10.2020

Sinds het vorig sectorakkoord zijn bedrijven met een vakbondsafvaardiging verplicht om een cao af te sluiten tot verbetering van de werkbaarheid.

Omwille van de huidige omstandigheden zijn de termijnen voor het sluiten van deze cao uitgesteld door twee wijzigings-cao's die zijn gesloten in PC 118 en 220. Kortom, sluit je best vóór 31 december 2020 een cao rond interimarbeid en werkbaar werk. 

Heb je een vakbondafvaardiging in je bedrijf en sloot je nog geen cao? Ook niet in uitvoering van het vorige sectorakkoord? Dan is het belangrijk dat jullie zo spoedig mogelijk die cao sluiten. Contacteer ons gerust voor ondersteuning en informatie. Ook kun je Alimento uitnodigen in je bedrijf, bij het overleg met de vakbondsafvaardiging bv.. Alimento licht jullie dan graag het aanbod rond werkbaar werk toe.

De gesloten en ondertekende CAO moet worden opgestuurd naar:

  • Alimento: caowerkbaarwerk@alimento.be
  • Fevia: hh@fevia.be

Sluit je geen cao, dan geldt een bijkomende bijdrage aan het sociaal fonds van 0,10% vanaf 1/04/2021 tot het kwartaal waarin je de cao sluit.

Als u binnen uw bedrijf al een CAO heeft afgesloten dan moet je nu geen nieuwe cao werkbaar werk sluiten. Wel vragen we je om de cao samen met de vakbondsafvaardiging te evalueren vóór 31 december 2020. Hiervoor gebruik je het sectoraal model van werkbaarheidsplan. Deze evaluatie wordt opgestuurd naar hh@fevia.be. 

Ondervind je moeilijkheden voor het afsluiten van de cao? Contacteer ons dan ook zeker, zodat we je bijkomend kunnen ondersteunen.