Deel jouw mening over sociale inspecties

08.03.2022

In 2018 ondertekenden de werkgevers- en zelfstandigenorganisaties samen met de sociale inspectiediensten een Charter Ondernemingen. Indiville en de UHasselt voeren momenteel een evaluatie hiervan uit om de uitvoering van sociale controles te beoordelen. Neem deel aan onderstaande enquête en deel zo jouw mening.

Om bij te dragen tot het goede verloop van de sociale inspecties ter plaatse en deze uit te voeren in een serene sfeer van wederzijds respect, werden op 9 maart 2018 verschillende afspraken over de rechten en plichten van alle partijen in een Charter Ondernemingen vastgelegd.

Jouw mening telt: vul de enquête in

Indiville en de UHasselt voeren nu een evaluatie uit van dit Charter. Hierbij wordt nagegaan hoe sociale controles verlopen en in welke mate de afspraken uit het Charter worden nageleefd (zie bijlage). 

Wij vragen jullie om de volgende enquête in te vullen (duur van de enquête: 10 minuten): 

Doe mee aan de charterbevraging !

Jouw deelname is volledig anoniem en de antwoorden kunnen op geen enkele wijze gelinkt worden aan jou of je onderneming.

We raden jullie aanom bij het invullen van deze vragen enkel rekening te houden met de laatste sociale controle die in de onderneming uitgevoerd werd. Laat andere controles, zoals bijvoorbeeld inzake belastingen, dus buiten beschouwing.

Bedankt voor je hulp!