Deze week in de media

25.09.2018

Wekelijks vatten we voor u samen hoe de stem van de Belgische voedingsindustrie in de media aan bod kwam. Ontdek hieronder de meest markante quotes.

Oneerlijke handelspraktijken 

Met een nieuwe richtlijn wil Europa oneerlijke handelspraktijken in de agro-voedingsketen een halt toeroepen. Zowel de leden van het Agrofront, Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, als BABM, de vereniging van merkartikelfabrikanten, pleiten voor een constructieve dialoog binnen het Belgische Ketenoverleg.

Agripress.be | Elke schakel in de voedselketen heeft recht op eerlijke handelspraktijken | 21 september

Vilt.be | Naar eerlijke handelspraktijken voor iedereen | 21 september

Vmtfood.be | Eerlijke handelspraktijken voor elke schakel in de voedselketen | 22 september

Verpakkingen

Ann Nachtergaele, Environmental Affairs & Energy Director, geeft een interview over verpakkingen van voedingsproducten. Ze legt o.a. uit dat verpakkingen van voedingsproducten altijd een nuttige functie hebben en dat ze op de juiste manier gebruikt worden. Bovendien stelt Fevia samen met bedrijven en de overheid sinds 1997 en om de drie jaar een "preventieplan" inzake verpakkingen op. Verder blijft het aantal verpakkingen dat op de markt wordt gezet globaal stabiel, maar verbetering is altijd mogelijk. Dat kan ondermeer door in te zetten op innovatie. 

RTBF TV - On N'est Pas des Pigeons | Suremballage (vanaf 38'' 03) | 18 september

* Wegens auteursrechten is het Fevia niet toegestaan om artikels te delen.