Deze week in de media

06.11.2018

Wekelijks vatten we voor u samen hoe de stem van de Belgische voedingsindustrie in de media aan bod kwam. Ontdek hieronder de meest markante quotes.

Vlaams verpakkingsbeleid

Recover, een samenwerking tussen 11 Vlaamse intercommunales en de stad Antwerpen, reikte op haar congress aanbevelingen aan voor een vernieuwd verpakkingsbeleid in Vlaanderen. Fevia Vlaanderen deelt Recover's ambitie en erkent dat de Vlaamse voedingsindustrie nog betere resultaten kan behalen. De industrie opteert eerder voor een andere aanpak en stelt voor om verder te bouwen op het huidige succesvolle Vlaamse systeem, en dit in nauw overleg met alle betrokken actoren.

Foodprocess | Fevia verschilt van mening met Recover | 1 november

*Wegens auteursrechten is het Fevia niet toegestaan om artikels te delen.