Dreiging Amerikaanse heffingen op voeding en dranken: Fevia vraagt overheden om steun

15.07.2019

In onze nieuwsbrief van vorige week informeerden we u reeds over mogelijke heffingen op Belgische voeding en dranken die naar de VS worden geëxporteerd in het kader van de Airbus-case binnen de Wereldhandelsorganisatie.

Wat doet Fevia?

Fevia bracht de mogelijke impact op onze sector in kaart. Wij concluderen dat 7,51% van de goederen die wij momenteel exporteren getroffen zouden kunnen worden. Dit vertegenwoordigt een exportwaarde van 58 919 581 euro.

Fevia werkte mee aan een schrijven van onze Europese koepel FoodDrinkEurope ten aanzien van EU Commissaris voor Handel Malmström, EU Commissaris voor Landbouw Hogan en EU Commissaris voor Industrie Bieńkoswka. Hierin klaagt FoodDrinkEurope aan dat Europese agro-voedingswaren worden geviseerd in het kader van een conflict dat zich situeert in een andere sector, met name in de luchtvaartindustrie. FoodDrinkEurope roept de Europese Commissie op om te proberen tot een bilaterale oplossing met de VS te komen. U leest de brief in bijlage van dit artikel.

Fevia zond een brief ten aanzien van de bevoegde autoriteiten in België. Hierin vragen wij hen om de belangen van de Belgische voedingsindustrie in deze zaak te verdedigen op Europees niveau en in de bilaterale contacten met de Verenigde Staten. Wij vinden het onacceptabel dat een conflict binnen de luchtvaartindustrie de goede handelsrelaties in onze sector zou destabiliseren en dat Belgische producenten van voeding en dranken, veelal kmo’s, gedupeerd zouden worden in een conflict dat zich buiten onze sector situeert. Wij vragen onze overheden om het standpunt te verdedigen dat tegenmaatregelen in deze zaak louter binnen de betroffen sector moeten worden genomen. U vindt deze brief eveneens als bijlage bij dit artikel.

Wij volgen dit dossier van dichtbij op met deze instanties.

Wat kan u doen?

Indien u mogelijk door deze maatregelen wordt getroffen, raden wij u aan om in contact te treden met uw Amerikaanse importeurs en klanten. Zij kunnen voor 5 augustus schriftelijk reageren ten aanzien van de United States Trade Representative (USTR) en wijzen op de negatieve impact van tarieven op geïmporteerde producten op prijzen en beschikbaarheid en tewerkstelling in de VS. De procedure hiervoor leest u hier.