Due diligence: neem deel aan onze pilootprojecten of ons lerend netwerk

17.09.2021

Due diligence is een nieuw begrip met verregaande implicaties dat bedrijven gaat verplichten om risico’s in hun toeleveringsketen te analyseren en aan te pakken. Wil je een beter zicht krijgen op deze uitdagende nieuwe problematiek? Wil je je voorbereiden op nieuwe wetgevingen? Neem gratis deel aan onze pilootprojecten of aan het lerend netwerk.

Due diligence, een nieuwe uitdaging

Er is steeds meer aandacht voor hoe bedrijven omgaan met risico’s voor mens en milieu. Deze aandacht blijft niet beperkt tot de eigen activiteiten: er wordt ook steeds vaker gekeken naar de toeleveringsketens van bedrijven. Naar alle verwachting zal de Europese Commissie nog dit jaar een wetgevend initiatief nemen omtrent ‘supply chain due diligence’. Die zou bedrijven verplichten om risico’s in hun toeleveringsketen te analyseren en aan te pakken. Deze verplichting zou gelden voor grotere bedrijven en misschien ook voor kmo’s in ‘risicosectoren’, waartoe vermoedelijk ook (onderdelen van) de voedingsindustrie behoren.

Due diligence is echter meer dan een juridische verplichting. In tijden van toenemende internationale onzekerheid biedt het opportuniteiten om te werken aan een duurzamere leveranciersrelatie, en om een comparatief voordeel te behalen in een snel veranderende markt.

Wordt één van de vier pilootprojecten 

Maar wat betekent dit alles nu in de praktijk? Hoe kunnen bedrijven aan de verwachtingen voldoen, op een manier die werkbaar is maar die tegelijk een verschil maakt op het terrein? Hoe kunnen bedrijven voordeel halen uit due diligence? En wat met KMO’s, die duidelijke beperkingen hebben op het vlak van capaciteit en invloed over hun toeleveranciers?

Om op zoek te gaan naar een antwoord op deze vragen, lanceert Fevia (met de steun van FIDO) vier pilootprojecten omtrent due diligence. Via deze pilootprojecten krijgen bedrijven de kans om, samen met experten van Sustenuto en HIVA-KU Leuven, de fundamenten te leggen van een werkbare én effectieve due diligence strategie.

Of kies voor het lerend netwerk 

Bent u geïnteresseerd, maar heeft u geen ruimte voor een meer intensief traject?. Kies dan voor deelname aan het lerend netwerk omtrent due diligence. Dit lerend netwerk zal begeleid worden door experten van Sustenuto en HIVA-KU Leuven, en zal bestaan uit vijf workshops. Deze workshops zijn niet louter gericht op kennisopbouw, maar ook (en vooral) op het vertalen van deze kennis naar werkbare en effectieve due diligence processen. 

Deelname aan de beide trajecten is volledig gratis. Interesse? Stuur een mail voor 8 oktober 2021 naar Ann Nachtergaele