Duurzaamheid in actie bij kmo’s in de voedingsindustrie

01.10.2020

SDG Bingo ! Liefst vijf verschillende alter ego’s van acteur Christophe Stienlet inspireerden de voorbije maanden met een ludieke bingo de kmo’s in de voedingsindustrie hoe ook zij aan de slag kunnen met duurzaamheid. Fevia’s SDG Food Tour, met de steun van MVO Vlaanderen, bracht zo tijdens vijf workshops bedrijven samen rond de meest relevante Sustainable Development Goals voor onze sector. En daarbij houdt het niet op: intussen werken we nieuwe projecten en tools uit, op maat van onze kmo’s !

5 workshops om kmo’s te helpen duurzaamheid te integreren

De SDG Food Tour begon in 2019 en bracht tijdens 5 workshops niet minder dan 75 deelnemers. Elke workshop focuste op één voor de voedingsindustrie relevante Sustainable Development Goal (SDG, een door de Verenigde Naties vastgestelde doelstelling van duurzame ontwikkeling). De deelnemers werden telkens ontvangen door voedingsbedrijven die getuigden of toelichtten hoe zij de SDG in de praktijk toepassen. De uitwisselingen tussen de deelnemers, gefaciliteerd door EY en UAntwerpen, zorgden voor een indrukwekkende lijst aan concrete acties.

Bingo, of hoe je SDGs uitlegt met een vleugje humor

Het is niet eenvoudig om een SDG voor een kmo-voedingsbedrijf uit te werken. Om het onderwerp op een speelse manier te introduceren, vroeg Fevia - met de steun van MVO Vlaanderen - aan acteur Christophe Stienlet om het SDG Bingo-spel te spelen. Hij ging aan de slag met vijf alter-ego's, zijnde een CEO, een plant manager, een marketeer, een laborant en last but not least een HR-manager en dit allemaal voor een fictief voedingsbedrijf.

Het resultaat? Hieronder ontdek je vijf ludieke video's die toelichten hoe een voedingsbedrijf de volgende SDG in de praktijk kan integreren.

1.Gezondheid en welzijn (SDG3)

In deze video vertelt een "marketeer" hoe bedrijven werken aan evenwichtige voeding. Door te investeren in innovatie kunnen ze nieuwe producten op de markt brengen, met minder vet, minder suiker en zout en met meer vezels en vitamines.

Hier vind je de getuigenissen van de verschillende deelnemers tijdens de SDG 3 workshop bij Danone

2.Stabiel werk en economische groei (SDG 8)

 Vervolgens is het de beurt aan een "HR-directeur" die uitlegt dat de voedingssector vooral een zeer stabiele werkgever is. Bovendien hebben voedingsbedrijven een verantwoordelijkheid ten opzichte van de producenten van grondstoffen en ook ten opzichte van de producenten in ontwikkelingslanden waar er misschien minder goede werkomstandigheden zijn.

Hier kan je de getuigenissen van bedrijven bekijken tijdens de SDG 8 workshop bij Belvas,

3.Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9)

Deze keer schakelen we een "laboratoriumtechnicus" in, die verklaart dat voedingsbedrijven op zoek zijn naar oplossingen die zowel aan de behoeften van de maatschappij als aan de maatschappelijke uitdagingen voldoen. Zo zetten zij bijvoorbeeld innovatieprojecten op, nemen zij deel aan onderzoeksprojecten in samenwerking met universiteiten en zoeken zij naar mogelijke (nieuwe) exportmarkten.

Hier vind je de getuigenissen van bedrijven tijdens de SDG 9 workshop in Agristo

4.Verantwoordelijke productie en consumptie (SDG 12)

In deze 4de video geven we het woord aan een " plant manager ". Hij stelt dat bedrijven veel maatregelen nemen voor een verantwoorde productie en consumptie: ze meten systematisch het water- en energieverbruik en passen dit waar nodig aan, ze installeren zonnepanelen om hernieuwbare energie te produceren, of zuiveren  afvalwater en zetten dit om in drinkwater.

Hier vind je de getuigenissen van de bedrijven tijdens de Workshop SDG12 bij Brasserie Huyghe

5.Samenwerking rond doelstellingen (SDG 17)

Ter afsluiting van onze SDG Food Tour legt een "CEO" in de 5de video uit dat voedingsbedrijven deze doelstelling in de praktijk brengen door onder meer projecten met boeren en leveranciers te ontwikkelen en te ondersteunen, door de dialoog met klanten aan te gaan, of door te investeren in duurzame en lokale initiatieven.

We nodigen alle voedingsbedrijven uit om deze 5 korte en onderhoudende video's te gebruiken in een proces om hun medewerkers bewust te maken van SDG’s.

En we zijn nog niet aan het einde van de rit!

Op basis van de 5 workshops vormde het team van EY en UAntwerpen de bestaande Sustatool van MVO Vlaanderen, om in een aangepaste "Sustafood" tool. Dat is een praktisch instrument, aangepast aan de kmo's in de voedingssector, om de thema's van duurzame ontwikkeling te bepalen die relevant zijn voor hun bedrijf en om een concreet actieplan op punt te stellen. Fevia heeft besloten om de SDG Food Tour in 2021 en de daaropvolgende jaren verder te zetten met nieuwe workshops in het kader van het door VLAIO ondersteunde programma "Contract voor Ondernemerschap".

Bovendien "voert Why5Research in opdracht van Fevia een onderzoek uit naar de perceptie van de voedingsindustrie bij de Belgische consumenten", kondigt Ann Nachtergaele aan, die het initiatief bij Fevia coördineerde. De resultaten zullen eind van dit jaar gekend zijn. Ten slotte, publiceert Fevia in september 2021 haar 4de duurzaamheidsrapport en werkt zo aan een globale strategie voor duurzame ontwikkeling voor de ganse Belgische voedingssector.

Om meer te weten te komen over de initiatieven van Fevia, volg het programma Sustainability in Action!  Hier te vinden op de website van Fevia