Duurzame mobiliteit in jouw HR-beleid: enkele tips

10.03.2023

Op vrijdag 10 februari organiseerde Fevia samen met Acerta een workshop rond duurzame mobiliteit. Tijdens deze workshop stonden we stil bij de actuele uitdagingen voor onze bedrijven en wisselden we ervaringen hierover uit. In dit artikel bezorgen wij jou een overzicht van de meest gestelde vragen die aan bod kwamen op deze workshop. 

Iedereen op de fiets

Zowel vanuit de voedingsbedrijven als vanuit de werknemers zelf, merken we een grote interesse in het aanbieden van fietslease. De bedienden uit onze sector financieren fietslease doorgaans door het omzetten van de eindejaarspremie in een budget voor fietslease. Voor de arbeiders is het helaas nog niet mogelijk op basis van de sectorale cao om de eindejaarspremie om te zetten in een gelijkwaardig voordeel.

Indien bedrijven toch nog ervoor kiezen om fietslease aan te bieden aan arbeiders dan organiseren bedrijven dit doorgaans op een of meerdere van volgende wijzes : een netto inhouding op het loon, een groepsaankoop van fietsen door de werkgever met aanzienlijke korting op het aankoopbedrag, de omzetting van andere bedrijfsbedrijfseigen voordelen in een leasebudget of een combinatie van voorgaande. Fevia legt de vraag naar de flexibilisering van de eindejaarspremie opnieuw op tafel bij de komende sectorale onderhandelingen binnen PC 118. 

Elektrisch rijden, best practices

Op het gebied van elektrisch rijden vormen onder andere de levertermijn en de beschikbaarheid van elektrische wagens een uitdaging voor onze bedrijven. Daarom is het aangewezen om pas op het moment dat een werknemer effectief zich in de bestelprocedure bevindt, een lijst te bezorgen van mogelijke modellen om uit te kiezen. Dit om te vermijden dat bepaalde modellen niet leverbaar zijn of sterk gestegen in kostprijs. Door de toekomstige wijzigingen in de autofiscaliteit, kiezen meer en meer bedrijven de weg richting een full electrisch wagenpark. Ook de keuze voor plug-in hybride wagens wordt fiscaal fors minder aantrekkelijk waardoor onze bedrijven hier ook niet langer voor kiezen. 

Daarnaast vormt ook het opladen van die bestelde bedrijfswagens een grote uitdaging. Bedrijven geven de voorkeur aan laadmogelijkheden op de bedrijfssite of bij de werknemer thuis. Een laadpas voor publiek laden is veel minder interessant door de hoge kostprijs ervan. Belangrijk is om er rekening mee te houden dat je als werkgever publiek laden niet kan beperken tot België. In dat geval is het een goed idee om via de carpolicy een bepaling op te nemen die publiek laden beperkt tot België en de eventuele buitenlandse laadbeurten teruggevorderd worden via het loon van de werknemer. Daarnaast kan ook snelladen uitgesloten worden of beperkt worden tot een bepaald bedrag of bepaalde functies via de carpolicy. 

Het mobiliteitsbudget, een interessant alternatief? 

Tot slot werd ook het mobiliteitsbudget toegelicht dat de mogelijkheid biedt om de bedrijfswagen in te ruilen voor een krediet te besteden aan alternatieve vervoersmiddelen. Door recente wijzigingen in deze wetgeving kan dit krediet ook besteed worden aan openbaar vervoerskosten voor gezinsleden en -in beperkte gevallen- de terugbetaling van hypothecaire leningen. 

De samenwerking tussen Fevia en Acerta maakt het mogelijk om onderling expertise uit te wisselen en daarnaast ontvangt Fevia ook op kwartaalbasis rapporten met gegevens rond tewerkstelling en absenteïsme van de voedingsbedrijven die aangesloten zijn bij Acerta sociaal secretariaat. Ook tijdens de HR Clubs van Fevia komt het thema mobiliteit regelmatig aan bod en wisselen bedrijven ervaringen hierover uit. Wens jij deze informatie te ontvangen of deel te nemen aan een HR club georganiseerd door Fevia, contacteer ons zeker hierover.