Duurzame ontwikkeling: de voedingsindustrie waakt over een kwalitatieve werkomgeving

06.11.2018

In het 3de duurzaamheidsrapport van de Belgische voedingsindustrie toont Fevia hoe de sector haar duurzame groei wilt verderzetten en tegelijkertijd antwoorden biedt op de uitdagingen op vlak van welvaart, personen, maatschappij en milieu. Aan elke uitdaging koppelt Fevia concrete ambities voor de sector. Eén van die uitdagingen is het waken over een kwalitatieve werkomgeving.

Personen, een pijler van duurzame ontwikkeling

De Belgische voedingsindustrie is de grootste industriële werkgever in België. Ze genereert duizenden directe, maar ook indirecte jobs, door de talrijke samenwerkingen met andere bedrijven en landbouwers die op hun beurt medewerkers tewerk stellen. Naast werkgelegenheid creëren, moet ze ook de competenties van de medewerkers verder ontwikkelen, goede arbeidsomstandigheden garanderen, ook buiten onze bedrijven en voorbij onze grenzen en uiteraard ook waken over een kwalitatieve werkomgeving.

Een kwalitatieve werkomgeving bieden

Opdat een onderneming optimaal zou kunnen werken, moeten alle medewerkers bijdragen tot de verdere ontwikkeling. En omdat medewerkers dit beter doen als ze zich goed voelen in hun werkomgeving, besteedt de voedingsindustrie bijzondere aandacht aan de integratie van alle type werknemers. Ze neemt maatregelen om het welzijn van haar medewerkers te verbeteren, in het bijzonder door de werkomgeving en arbeidsvoorwaarden zo aantrekkelijk mogelijk te maken en door te waken over de gezondheid van haar medewerkers.

Welke ambitie heeft de sector precies voor ogen?

De sector wenst het aandeel werkbaar werk, met andere woorden een werk waarvan iedereen de eindmeet kan halen, hoger dan het gemiddelde tegen 2025. Werkbaar werk staat binnen de Belgische voedingsindustrie reeds langer hoog op de agenda. Zo ontwikkelde IPV de website www.langerwerkenmetgoesting.be om bedrijven op weg te helpen met tal van praktische tips en goede praktijken. Het percentage van werkbaar werk in de voedingsindustrie evolueert niet significant. Daarentegen is dit percentage aanzienlijk lager dan voor de arbeidsmarkt in zijn geheel (51% in 2016).

Bovendien wenst de sector de frequentie van arbeidsongevallen onder het gemiddelde van de maakindustrie brengen tegen 2025. De frequentiegraad van de arbeidsongevallen vertoont een aanzienlijke daling. Dit wijst op het belang en de prioriteit die de bedrijven uit de sector aan deze problematiek geven. Het percentage blijft niettemin hoger dan het gemiddelde van de maaksindustrie.

Fevia zet zich in om bedrijven de sensibiliseren, onder andere met een seminarie rond werkbaar werk, het delen van beste praktijken en door positieve ervaringen te delen via infosessies. Bij de initiatieven die de sector neemt zijn er de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) tussen Fevia en de vakbonden die een aantal overeenkomsten bevatten specifiek gericht op de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. De bedrijven van de sector nemen zelf ook individuele initiatieven naargelang hun financiële en menselijke mogelijkheden en volgens hun eigen realiteit.

Ontdek alle initiatieven rond het waken van een kwalitatieve werkomgeving in het online duurzaamheidsrapport van de Belgische voedingsindustrie: klik hier