Eisenbundel voor de bedienden ook bekend, onderhandelingsdata vastgelegd

Greet Moerman
25.04.2017

Op 24 april hebben de bediendebonden op hun beurt hun eisenbundel overhandigd en toegelicht.  Gelet op het feit dat de oorspronkelijke intentie was om samen met de arbeiders te onderhandelen zijn de verschillen in de eisenbundel zeer beperkt, maar toch wel aanzienlijk.

We gaan hieronder zeer kort in op de belangrijkste verschilpunten en aandachtspunten voor de onderhandelingen.

De bediendebonden vragen de expliciete bevestiging dat zij ook bevoegd zijn voor de kaderleden en dat deze laatste categorie ook zou meetellen voor het aantal mandaten in de syndicale delegatie.

Wat betreft koopkracht valt op dat de bonden niet enkel een verhoging van de barema’s vragen, maar ook het toevoegen van bijkomende trappen op het einde van het barema, zodat er langer een doorgroei is.

Op het vlak van het sectoraal aanvullend pensioen hebben wij momenteel de situatie dat het percentage voor de bedienden lager is dan voor de arbeiders in het sectoraal plan.  De bediendebonden vragen een verbetering van het aanvullend pensioen, en dit buiten de marge van 1,1%.

De onderhandelingsdata voor de bedienden werden vastgelegd op donderdag 4 mei en dinsdag 9 mei, wij houden jullie uiteraard op de hoogte van het verdere verloop en eventuele resultaat.

Bijlages: