Elektronisch factureren: doet u al mee?

06.03.2018

De federale overheid monitort het gebruik via een jaarlijkse bevraging van ondernemingen. Zo kan het beleid ook op uw onderneming worden afgestemd.

Sinds 1 januari 2018 is elektronisch factureren aan zowel de federale als de Vlaamse overheid verplicht. Andere overheden, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen zullen snel volgen. Daarmee anticiperen ze op de Europese Richtlijn die overheden (alle entiteiten die onder het toepassingsgebied van de wetgeving op de overheidsopdrachten vallen) opdraagt om facturen elektronisch te ontvangen en te verwerken.

Het is van belang dat ze de realiteit in alle sectoren weerspiegelen. Daarom vragen wij u even de tijd te nemen om de enquête te beantwoorden.