Energie: directe steun voor Brusselse bedrijven

17.10.2022

Na Vlaanderen en Wallonië heeft ook de Brusselse regering besloten om de bedrijven te steunen die het zwaarst door de stijging van de energiekosten worden getroffen.

1. Directe steun voor bedrijven

Er wordt een rechtstreekse steunmaatregel voorgesteld voor ondernemingen in moeilijkheden die actief zijn in energiegevoelige sectoren, die getroffen worden door de stijging van de energieprijzen (gas en elektriciteit) en die omzetverlies lijden. Deze steun bestaat uit een interventie voor extra kosten die beperkt is tot 30% van het verschil tussen de gemiddelde energiekosten in 2021 en 2022.

De toekenning van premies zal geval per geval gebeuren volgens bepaalde richtlijnen: de onderneming moet een levensvatbaar economisch model hebben (geen zombiebedrijven), moet haar rekeningen en balans bij de NBB hebben ingediend voor het jaar 2020, en moet milieu-, sociale en fiscale verplichtingen nakomen. Voorts mag de begunstigde in het jaar volgend op de toekenning van de premie geen aandelen of eigen aandelen inkopen, zijn kapitaal niet verminderen en geen dividenden uitkeren of toekennen.

2. Oprichting van een economisch transitiefonds

De specifieke doelstelling van het economische transitiefonds is de financiering van diverse projecten met een impact op het gebied van de vermindering van broeikasgassen (en met name energiebesparing) die door de economische activiteit in het Brusselse Gewest worden gegenereerd. Zij wil verder gaan dan de financieringsoplossingen die momenteel door finance&invest.brussels worden aangeboden, door een groter risico te aanvaarden, zowel wat betreft de duur van de financiering (tot 10 jaar), het percentage van het gefinancierde project (tot 100%), als wat betreft het aftrekbare kapitaal in het geval van leningen (tot 36 maanden.) De investeringen van het economische transitiefonds bedragen minimaal 80.000 euro en maximaal 1.500.000 euro.

Aanvragen en voorwaarden voor toegang tot het economisch transitiefonds moeten worden gestuurd naar finance&invest.brussels

3. Aanvullende premies voor de Renolution-stelsel

  • Energiebonus voor structurele investeringen.

De in aanmerking genomen investeringen, die zullen afhangen van het tijdelijke kader Oekraïne, zijn: warmtepompen, warmtekrachtcentra, verlichtingsaudit, LED, tijdsbeheer van de verlichting, efficiënte oven, afsluitbare vitrine koelkast, ventilatie met warmteterugwinning, automatische deur, ... Deze premie zal met name de HoReCa en de voedselverwerkende sector (bakkers, slagers, kaasmakers, etc.) ten goede komen. Ook de retroactiviteit van subsidiabele uitgaven in het kader van deze premie moet worden overwogen.

  • Steun voor energieadvies voor bijvoorbeeld energie- of verlichtingsaudits.

 

Wij zullen dit artikel bijwerken zodra nieuwe maatregelen van kracht worden of nieuwe informatie beschikbaar komt. Je kan ook de website van 1819 bezoeken.