Enquête peilt naar noden bij werkgevers rond re-integratiebeleid

05.05.2023

Het werk hervatten of aan het werk blijven met een ernstige of chronische ziekte is de laatste jaren een hot topic. Met een gezamenlijk project willen Kom op tegen Kanker en het Vlaams Patiëntenplatform werkgevers ondersteunen in hun re-integratiebeleid. Via het VBO vragen ze werkgevers om een korte enquête in te vullen. Alvast dank daarvoor. 

Welke noden heb je als werkgever bij het uitwerken van een re-integratiebeleid voor mensen met ernstige of chronische ziekte? Wat zou je aan het beleid aanbevelen? Om een zicht te krijgen op die noden en aanbevelingen vragen we je een korte enquête in te vullen. 

Alvast bedankt om deze enquête in de vullen