Extra maatregelen ter versterking Vlaams tewerkstellingsbeleid

30.03.2020

Door de coronacrisis is het voor bedrijven en zelfstandigen steeds moeilijker om de tewerkstelling van werknemers te behouden. Daarom besliste de Vlaamse regering vorige vrijdag op initiatief van Vlaams Minister van Werk Hilde Crevits vier tijdelijke maatregelen door te voeren in het algemene tewerkstellingsbeleid. Het gaat concreet over de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen met een arbeidshandicap, de aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden, de transitiepremie voor werkzoekenden die de stap naar het ondernemerschap willen zetten en de arbeidskaart voor economische migranten. Een korte toelichting bij de twee maatregelen relevant voor bedrijven uit onze sector:

Arbeidskaart voor economische migranten

Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom maakt de Vlaamse regering het nu mogelijk om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken.

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

De aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden wil werkgevers stimuleren om mensen tussen de 25 en 55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn inschreven als niet-werkende werkzoekende aan te werven en duurzaam te werk te stellen. Werkgevers die werknemers uit deze doelgroep effectief aanwerven ontvangen een aanwervingspremie. De hoogte van die premie varieert al naargelang het aantal uren per week dat de betrokken werknemer effectief presteert.  Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis. 

Bron:

Op zoek naar een overzicht van de ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven in deze coronaviruscrisis? Klik hier.