Fevia blikt met fierheid vooruit op 2018

26.01.2018

Meer dan ooit willen we in 2018 onze fierheid op onze Belgische voeding uitstralen onder het motto “We Are food.be!”. Met nieuwe logo’s en een vernieuwde stijl voor Fevia en food.be sturen we een sterk signaal uit met hoge verwachtingen voor 2018. Belgische voeding is en blijft een vaste waarde in België en in het buitenland. Met ons promotiemerk ‘Food.be – Small country. Great food.’ roepen we iedereen op om de troeven van onze voeding – kwaliteit, diversiteit en innovatie – samen uit te dragen. De Belgische voedingsindustrie is de grootste industriële sector en ze blijft duurzaam groeien. Toch zien we een aantal uitdagingen opduiken die de groei onder druk zetten.

Groei zonder sterke interne markt is bouwen op los zand

Onze interne markt leefbaar houden is een eerste uitdaging. De voedingsindustrie blijft voorlopig een sector met veel jobs en investeringen, maar de opeenstapeling van taksen, de historische loonkostenhandicap, de energiekostenhandicap en de prijsdruk door de toegenomen concentratie in de retail hangen als een donkere wolk boven onze sector. De omzet van de voedingsindustrie op de Belgische markt staat onder druk. Zowel de verkoopvolumes als de prijzen gingen de laatste jaren geregeld in het rood. Aan onze overheden willen we duidelijk maken dat het invoeren van extra heffingen en belastingen op voeding en dranken in deze context echt geen goed idee is!

De jaar na jaar stijgende grensaankopen zijn een teken aan de wand dat we niet kunnen en mogen negeren

Ons typisch Belgisch model, met een divers aanbod van producten met een hoge toegevoegde waarde voor de consument, moeten we waarborgen. We steken hiervoor de hand uit naar onze ketenpartners om onze commerciële relaties te verbeteren. Met de benoeming binnen het Belgisch Ketenoverleg van een onafhankelijke voorzitter om de opvolging van de gedragscode in goede banen te leiden, zetten we een stap vooruit. Laten we samen onze interne markt efficiënter maken, door een goede onderlinge samenwerking te bevorderen.

De verpakkingscyclus wordt gesloten

We hebben nood aan oplossingen op maat van onze open Belgische economie. Een log en duur statiegeldsysteem is dat duidelijk niet. Samen met Fost Plus en Comeos geven we dan een duidelijk signaal dat we de reële zwerfvuilproblematiek moeten aanpakken met een integraal verpakkingsbeleid. Als verpakkende industrie betalen wij hiervoor jaarlijks een bijdrage van ettelijke miljoenen.

De blauwe zak is een succesverhaal dat ons tot Europees kampioen inzake recyclage maakte. Het comfort van de blauwe zak afpakken van de Belgische consument is in dat opzicht niet de juiste optie voor ons land. Laten we alle kansen geven aan de acties van de Mooimakers in Vlaanderen en BeWapp in Wallonië om met een combinatie van sensibilisering, preventie en handhaving een echte mentaliteitswijziging tot stand te brengen.

Sterke exportambities gebaseerd op een sterke strategie

Export moet als grootste groeimotor van de Belgische voedingsindustrie blijven draaien in 2018. We exporteren niet alleen meer, we exporteren ook naar steeds meer landen. De kwalitatieve, diverse en innovatieve producten die onze bedrijven hier maken, en die wij promoten met food.be, liggen aan de basis van ons succesverhaal in het buitenland. Nieuwe handelsbarrières door de Brexit en de verplichte oorsprongsetikettering in Frankrijk en andere Europese landen, bedreigen onze groei en het veel belovende exportpotentieel van de voedingsindustrie. Wij scharen ons dus volledig achter de recente oproep van het VBO om vrijhandel en de eengemaakte Europese markt te vrijwaren.

Om de export van Belgische voeding en dranken te boosten hebben we samen met onze sectorfederaties een ambitieuze exportstrategie uitgetekend. Met een actieplan identificeren we concrete doelstellingen voor 2018 om samen het imago en de sterktes van onze Belgische voeding maximaal te benutten om de wereld te veroveren.

Health in All Policies, ook bij de voedingsindustrie

Obesitas en overgewicht zijn een maatschappelijke uitdaging waarop de voedingsindustrie ook antwoorden biedt. Het afgelopen jaar nam onze sector in samenwerking met de overheid en andere partners nieuwe engagementen die de gezonde keuze eenvoudiger moeten maken voor de consument. De vernieuwde Belgian Pledge, waarmee de sector haar engagement versterkt rond verantwoorde kinderreclame, en het Convenant Evenwichtige Voeding, ondertekend met Minister De Block voor een daling van de calorie-inname met 5% en een optimalisatie van de samenstelling van voeding, zijn enkele voorbeelden. Fevia blijft pleiten voor een “Health-in-All Policies” aanpak, waarbij alle betrokken partijen onder leiding van de overheid samen de strijd tegen obesitas opvoeren met concrete acties.

Jobs, jobs, jobs!

Om onze groei te ondersteunen moeten we blijven inzetten op innovatie en daarvoor voldoende geschoolde medewerkers met de nodige vaardigheden vinden en behouden. Met Alimento, het sectoraal fonds voor opleidingen, ondersteunt Fevia onder het employer branding concept ‘Food@Work’, tal van opleidingsprogramma’s en evenementen die bedrijven dichter brengen bij werkzoekenden, studenten en leerlingen. De Food@Work Innovation Awards krijgen jaar na jaar meer weerklank en we zijn dan ook benieuwd naar de innovatieve producten die studenten ons op 25 april zullen doen ontdekken. Onderwijs goed laten aansluiten op de arbeidsmarkt blijft een grote uitdaging. Daarom pleiten we voor de verdere uitrol van duaal leren en alle vormen van leren op de werkvloer.

De voedingsindustrie is de enige industriële sector die er de voorbije 10 jaar in slaagde om de werkgelegenheid stabiel te houden in ons land. Kunnen we blijven groeien en jobs houden in ons land? Wij kijken uit naar sterke samenwerkingen in 2018 om duurzame oplossingen te vinden voor de uitdagingen die op ons af komen. Samen met de bedrijven en hun medewerkers, onze sectorfederaties, de overheid en andere partners wil Fevia met fierheid het succesverhaal van de Belgische voedingsindustrie verder zetten en werken aan een mooie toekomst voor een sterkere voedingssector. We Are food.be!