Fevia positief over het begrotingsakkoord van de federale regering

10.10.2023

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, reageert positief op de uitkomst van de begrotingsbesprekingen.

“Als grootste industriële én essentiële sector hebben we de regering uitdrukkelijk gevraagd om geen maatregelen rond taksen en andere lasten te nemen die onze voeding en dranken en dus ook de winkelkar opnieuw duurder maken voor de huishoudens, grensaankopen verder in de hand werken en de competitiviteit van onze bedrijven verder ondergraven. Ondanks de budgettaire inspanningen is men daaraan tegemoetgekomen, waarvoor dank!”

Fevia is bovendien zeer tevreden met de uitbreiding van het toepassingsgebied van het systeem van de flexijobs naar de arbeiders van een hele reeks sub-sectoren in de voedingsindustrie. “Dit is een zeer welkome maatregel waarvoor we reeds langer vragende partij waren.”

Heel wat voedingsbedrijven kennen immers schommelingen in de productie omwille van pieken en dalen in functie van vraag of aanbod, van oogsten, weeromstandigheden, feestperioden of seizoensgebonden activiteiten. De verwerking van grondstoffen en voedingsproducten moet doorgaans snel of kortstondig gebeuren of kan niet onderbroken worden. En afnemers vragen just in time levering.

Onze bedrijven zoeken daarvoor voortdurend naar flexibele vormen van tewerkstelling om die schommelingen op te vangen, maar ook om het enorme tekort aan arbeidskrachten (gemiddeld 1.500 oningevulde vacatures per dag in de sector!) enigszins op te vangen. Flexijobs zullen de krapte op de arbeidsmarkt op zich niet oplossen, daarvoor zijn structurele oplossingen nodig. Maar flexijobbers kunnen wel in heel wat bedrijven een welgekomen extra inzet vormen.

Voorlopig worden flexijobs voor een twaalftal sub-sectoren van de voedingsindustrie opengesteld (bv. grote bakkerijen, brouwerijen, chocolade-, confiserie-, dranken-, vlees-, groeten-, aardappelverwerkende en zuivelbedrijven ). “Dit is een belangrijke eerste stap. We rekenen er stellig dat ook de andere sub-sectoren en zo mogelijk ook de bedienden binnen onze sector spoedig toegang krijgen tot dit stelsel, want dit is een vraag van de ganse voedingssector”.

Fevia-leden kunnen hier meer informatie over het begrotingsakkoord terugvinden