Fevia Vlaanderen en FIT helpen voedingsbedrijven exporteren

05.07.2018

Dag Nadia, secretaris-generaal van Fevia Vlaanderen. Wat doet Fevia Vlaanderen in een notendop?

We zijn de overkoepelende federatie van de Vlaamse voedingsindustrie en vertegenwoordigen bedrijven en brancheverenigingen die actief zijn in de productie en verwerking van voeding en dranken in Vlaanderen. Onze federatie telt zo’n 450 leden met vestigingen in Vlaanderen, over alle sectoren heen en waaronder zowel grote bedrijven als kmo's. Fevia Vlaanderen verdedigt de belangen van de voedings- en drankenindustrie en dus treden we op als gesprekspartner naar onder andere overheden, politici en allerlei stakeholders. Maar we doen dat uitsluitend in dossiers waarvoor Vlaanderen bevoegd is, en dat zijn er steeds meer.

De voedingsindustrie staat intussen bekend als de onbetwiste sterkhouder binnen de Belgische industrie. Klopt dat op Vlaams niveau?

Zeer zeker! We hebben een omzetcijfer van 42,7 miljard euro en stellen 62.800 mensen te werk. Daarmee zijn we de grootste industriële sector van Vlaanderen. Vorig jaar exporteerden onze Vlaamse voedingsbedrijven voor 21,7 miljard euro. Dat is de helft van onze omzet. Dankzij die export kunnen onze bedrijven groeien en investeren, vorig jaar voor 1,3 miljard euro. De keerzijde van de medaille is dat we al twee jaar lang een inkrimping van de binnenlandse markt zien. Gelukkig blijft onze export jaarlijks met ongeveer 5% groeien. En we zien nog potentieel, vooral op de verre exportmarkten.

Er is dus nog groeipotentieel in Vlaanderen?

Ieder bedrijf dat wil groeien kan vroeg of laat niet naast export kijken. De binnenlandse markt is een kleine en verzadigde markt, dus lonkt het buitenland al snel. Ook voor de talrijke kmo’s die onze sector telt. De meeste voedingsbedrijven zijn al actieve exporteurs, maar het gros exporteert naar de buurlanden Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (64%) en binnen de Europese Unie (85%). Er is dus zeker nog exportpotentieel.

Bedrijven die momenteel voornamelijk exporteren binnen de EU, moeten – als ze verder willen groeien – de stap zetten richting export buiten de EU. Maar die stap is niet altijd gemakkelijk. Vooraleer een bedrijf kan exporteren moet ze eerst een marktanalyse uitvoeren. Je moet bijvoorbeeld de voedingsgewoontes of verkoopkanalen leren kennen. Bovendien dienen bedrijven rekening te houden met importtarieven, douanerechten en douaneformaliteiten. Deze bedrijven, en vooral de kmo’s, hebben vaak nood aan informatie, kennis en ondersteuning over en rond potentiële nieuwe markten, trends, het retail-landschap,..  Daarnaast heb je ook bedrijven met weinig of geen ervaring inzake export.

Op welke steun en kennis kunnen bedrijven rekenen als ze nieuwe markten willen veroveren?

Met de Exportboost-seminaries van Fevia Vlaanderen proberen we de bedrijven op weg te helpen door hun informatie aan te rijken, in contact te brengen met experten, hen door te verwijzen naar exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT),... Een Exportboost-seminarie gaat steeds over bepaalde landen of regio’s in combinatie met thema’s zoals exportbeurzen, halal, douaneformaliteiten en exportverzekeringen. We proberen telkens om in samenwerking met experten uitgebreid in te gaan op de voedingsmarkt van een bepaald land, de structuur van de verkoopkanalen van voeding, de vereisten verbonden aan een halalcertificering, wat een juiste positionering is op een voedingsbeurs, enzovoort.

Af en toe organiseren we Exportboost-studiereizen waarbij een groep bedrijven in het buitenland nog eens ondergedompeld wordt in het retail- en foodservice landschap van dat land en via storechecks met eigen ogen kunnen zien hoe hun type producten gepositioneerd worden en waar zij eventueel nog kansen zien. En binnenkort starten we met een heus China-leertraject bestaande uit 4 intensieve workshops die uitmonden in een 5-daagse groepszakenreis en dit specifiek voor voedingsbedrijven. Een primeur!

Werkt de sector hiervoor ook samen met de overheid?

Al onze activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder Flanders Investment & Trade (FIT) waarmee Fevia Vlaanderen in oktober 2017 een structureel partnerschap aanging. Binnen dit partnerschap werken we jaarlijks een actieplan uit op basis van de prioriteiten van onze bedrijven. Fevia Vlaanderen ontvangt financiële ondersteuning van FIT voor de uitrol van dat actieplan, wat we uiteraard appreciëren. Naast de financiële ondersteuning van FIT voor het Exportboost actieprogramma van Fevia Vlaanderen, ondersteunt Fevia Vlaanderen ook acties van FIT, zoals bijvoorbeeld de groepszakenreis naar Vietnam onder leiding van minister-president Bourgeois of recent nog een trefdag met Indiase aankopers. Samenwerking en het verder internationaliseren van de voedingsindustrie zijn de sleutelwoorden van dit partnerschap.

Wat brengen die seminaries en groepszakenreizen eigenlijk op?

We merken toch dat onze Exportboost-seminaries goed in de smaak vallen en volgens mij is dat omdat ze beantwoorden aan een nood bij de bedrijven. Neem nu het China-leertraject. Vele van onze bedrijven tonen interesse in China, maar weten eigenlijk niet goed hoe eraan te beginnen. Wel, Fevia Vlaanderen probeert een formule uit te dokteren waarbij we bedrijven helpen om zich voor te bereiden op een marktintroductie in China en waarbij ze meteen resultaat zien. Met het leertraject en de groepszakenreis hopen we bijvoorbeeld dat daar op vrij korte termijn contracten voor onze bedrijven uit volgen.

Hetzelfde met de landenseminaries. Bedrijven hebben vooral interesse in hoe ze hun product bijvoorbeeld in een Poolse supermarkt kunnen verkopen. En daarvoor hebben ze kennis nodig over het retail-landschap: wat zijn de belangrijkste supermarkten? Moet je via een centrale aankopen of kan je individueel met een supermarkt onderhandelen? Is franchising mogelijk..? Het is precies het antwoord op die vragen die wij hen aanbieden. Wij luisteren naar onze leden en proberen activiteiten te organiseren met een directe return.

Wat zou jij als raad geven aan een kmo, die overweegt om te exporteren?

Exporteren betekent niet gewoon een pallet opsturen naar een land met de hoop dat het aanslaat. Nee, een product introduceren in een ander land vergt heel wat studiewerk én voorbereiding. Mijn raad is dus: ga niet overhaast te werk. Neem je tijd om de markt(en) waarin jouw bedrijf interesse heeft, te leren kennen en mogelijkheden te detecteren. En maak gebruik van bestaande expertise, via Flanders Investment & Trade, andere bedrijven en Fevia Vlaanderen uiteraard.

Zo had ik eens een groot voedingsbedrijf dat deelnam aan het seminarie over de Verenigde Staten. Na de sessie benaderde de exportmanager mij om mij te bedanken. Dankzij het seminarie besefte hij dat het bedrijf niet klaar was voor het introduceren van hun product op de Amerikaanse markt. Wel, dan weet je dat je seminarie geslaagd is! Dit bedrijf heeft veel tijd en allicht een eerste mislukking in de V.S. vermeden.

Meer weten over de Exportboost-seminaries?
Bekijk hier welke activiteiten van Fevia Vlaanderen op de planning staan

Ook Fevia Wallonie zet volop in op export.  Ontdek hier welke

Ontdek de diversiteit, kwaliteit en innovaties van Belgische voedingsbedrijven op www.food.be