Gedragscode agro-voeding: wie is er toegetreden en waarom en hoe kan u toetreden?

02.08.2016

Sinds 2010 bestaat er een Belgische gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agro-voedingsketen. Bijna 200 bedrijven uit de voedingsindustrie zijn al toegetreden. Wij willen alle voedingsbedrijven nog eens wijzen op de voordelen van de gedragscode. Voor de bedrijven die nog niet zijn toegetreden, doen wij een warme oproep om nu de stap te zetten.

Wie is er al toegetreden?

Eén van de hoekstenen van de Belgische gedragscode en het Europese SCI, is transparantie. Daarom vindt u in bijlage de meest recente lijst van alle ondertekenaars uit de verwerkende schakel. Mocht uw bedrijf zijn toegetreden en een nieuw contactpersoon willen toevoegen of vervangen, kan u steeds contact opnemen met FEVIA (Pieter Weyn, pw@fevia.be). U kan de lijst van FEVIA en de lijsten met de ondertekenaars vanuit de andere schakels steeds terugvinden op de volgende webpagina: KLIK HIER. Zo bent u steeds op de hoogte van alle ondertekenaars.

Waarom toetreden?

De gedragscode is onlangs versterkt en gelijkwaardig verklaard met het Europese Supply Chain Initiative (SCI). Door toe te treden, geeft u op vrijwillige basis het signaal aan uw klanten, uw leveranciers en andere belangrijke stakeholders dat u zich engageert tot faire relaties in de voedingsketen. De gedragscode is op maat gemaakt van de bedrijven actief in de voedingsketen. Door de code te ondertekenen, krijgt u bovendien toegang tot een doeltreffende, kosten-efficiënte en transparante procedure om unfaire handelspraktijken te behandelen doorheen de hele Europese Unie. FEVIA is er dan ook van overtuigd dat de versterkte gedragscode bijdraagt tot het verduurzamen van de relaties in de agro-voedingsketen en een concreet antwoord biedt op verschillende uitdagingen van vandaag. Voor meer informatie: KLIK HIER.

Hoe toetreden?

U bent nog niet toegetreden tot de gedragscode? Dan nodigen wij u graag uit om uw onderneming in te schrijven in de vernieuwde gedragscode:

  • Grote ondernemingen vragen wij om dit te doen via de registratie op het Europese Supply Chain Initiative, KLIK HIER. U wordt hierdoor ook automatisch ondertekenaar van de Belgische code. 
  • Voor KMO’s heeft FEVIA ervoor gezorgd dat zij die toetreden tot het Belgisch systeem automatisch toetreden tot het Europese systeem. Het toetredingsformulier, de gehanteerde definitie voor KMO’s en de volledige tekst van de Belgische code, KLIK HIER

Voor verdere vragen kan u terecht bij Pieter Weyn (pw@fevia.be).