Geen reden tot juichen na beslissing overlegcomité

14.04.2021

Het overlegcomité voorziet een heropening van de terrassen op 8 mei, afhankelijk van de situatie op intensieve zorg en de vaccinatiegraad. Een evaluatie voor een volledige opening is pas voorzien vanaf juni. Geeft dit enig perspectief? Er blijft vooral grote onzekerheid. Fevia is ontgoocheld en betreurt dat deze beslissing niet de duidelijkheid brengt waarop de horeca-ondernemers en leveranciers al zo lang aansturen. Die duidelijkheid is absoluut noodzakelijk om de heropening goed te kunnen voorbereiden.

Bovendien valt ook vanuit het oogpunt van het gezondheidsbeleid en de strijd tegen het corona-virus niet uit te leggen waarom de horeca ook nu opnieuw achtergesteld wordt, terwijl niet-medische contactberoepen de gelegenheid krijgen om te openen, het reisverbod wegvalt en de buitenbubbel van 4 naar 10 personen wordt verruimd. De maandenlange sluiting toont nochtans duidelijk aan dat de evolutie van de coronacijfers zeker niet aan de horeca te wijten is.

We hebben alle begrip voor de moeilijke situatie in de ziekenhuizen. Net om die reden vraagt Fevia al zeer geruime tijd een versnelling van de test- en vaccinatiestrategie. Samen met zeven andere federaties van de horeca en de leveranciers, pleit Fevia daarom tevens voor een veilige heropening van de horeca om gezond uit de crisis te geraken én werk te maken van de economische relance.

Zo’n goed georganiseerde heropening zou ondernemers en burgers een duidelijk perspectief bieden, ontmoetingen van mensen in een veilige en gecontroleerde omgeving doen plaatsvinden en mensen motiveren om de regels verder strikt na te leven. Horeca-ondernemers en leveranciers maken zich sterk dat alles veilig en gecontroleerd zal verlopen, zowel buiten maar zeker ook binnen, waardoor er eigenlijk geen reden is om hierover nog langer te twijfelen. Dit zal bovendien helpen om ongecontroleerde samenscholingen van mensen, met alle gevolgen van dien, te voorkomen. De horeca is geen deel van het probleem, maar van de oplossing.

Fevia vreest voor de maatschappelijke en economische gevolgen van de beslissing van het overlegcomité en vraagt om in overleg met het beleid en de experten de praktische voorwaarden en modaliteiten te bespreken voor een zo spoedig mogelijke opening. Het is van belang om de lopende federale en regionale steunmaatregelen ondertussen verder te zetten en te versterken, want ook voor de leveranciers wordt de situatie steeds nijpender, en om een pakket aan maatregelen uit te werken om de heropening te begeleiden en alle slaagkansen te geven.