Geldigheidsduur cheques verlengd

29.05.2020

Door de coronacrisis was de betaling met cheques moeilijker. Daarom stelden de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad begin april in een unaniem advies voor om de geldigheidsduur van de cheques te verlengen. Vandaag verscheen het koninklijk besluit dat die geldigheidsduur effectief verlengt.

Het kb verlengt de geldigheidsduur voor:

  • maaltijd-, eco- en geschenkencheques, die in maart, april, mei en juni 2020 aflopen, met 6 maanden
  • sport- en cultuurcheques, waarvan de vervaldatum 30 september 2020 is, tot en met 31 december 2020

Zo nodig kan de minister van sociale zaken via ministerieel besluit, na advies in de NAR, de geldigheidsduur nog verder verlengen.

Je vindt het kb hier.