Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid corona voor jaarlijkse vakantie verlengd

21.12.2021

Het was al aangekondigd, nu is het definitief: koninklijk besluit gepubliceerd op 21 december 2021 stelt ook voor 2021 tijdelijke werkloosheid overmacht corona gelijk voor jaarlijkse vakantie.

Werknemers in tijdelijke werkloosheid door overmacht bouwen normaal gezien geen vakantierechten op. Verschillende koninklijke besluiten stelden tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van het coronavirus toch gelijk voor vakantie. De dagen waarop een werknemer tijdelijk werkloos is door overmacht corona tellen daardoor wel mee voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur.

Vandaag is opnieuw een kb gepubliceerd rond deze gelijkgestelling, dit koninklijk besluit verlengt de gelijkstelling tot 31 december 2021. 

Voor de volledigheid geven we mee dat tijdelijke werkloosheid corona ook gelijkgesteld is voor de sectoraal voorziene eindejaarspremie. De sectorale cao's rond de eindejaarspremie voorzien namelijk in die gelijkstelling.