Herinnering: Infosessies re-integratie langdurige zieken

07.11.2017

In samenwerking met SD Worx organiseert FEVIA infosessies op 23/11 en 30/11 (NL).  U kan zich hier nog inschrijven.

Inhoud:

1. Kennismaking en introductie
Verzuim verschilt van bedrijf tot bedrijf. Elke organisatie kent haar eigen verzuimproblematiek.
Inzicht krijgen in de oorzaken van verzuim is dan ook de eerste stap om kort en langdurig verzuim structureel aan te pakken.
Daarna kan een aanwezigheidsbeleid op maat worden uitgewerkt in samenwerking en overleg met HR, de interne en externe preventiedienst, en de leidinggevenden.
Door middel van gerichte preventieve en reactieve acties kan uitval worden vermeden en verzuim actief worden teruggedrongen.

2. Het KB van 28/10/2016 betreffende de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
Gezien de blijvende stijging van langdurig ziekteverzuim in België, dient prioritair ingezet te worden op de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.
We gaan hier enerzijds dieper in op het Koninklijke Besluit van 28/10/2016 betreffende de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Door middel van een stappenplan, wordt de nieuwe wetgeving verduidelijkt.
Anderzijds worden ook de wijzigingen in het arbeidsrecht meegedeeld, gezien de nieuwe wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid.

3. Praktische voorbeelden
Bespreking van bestaande voorbeelden uit de praktijk.

4. Ontwikkelen van een re-integratiebeleid
Tips & tricks bij het opstellen van een re-integratiebeleid.

5. Reflectie en vragen
Hier bieden we de deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen.
We bespreken deze in groep tijdens de opleiding.

Doelgroep: HRM, personeelsdirecteurs

Tijdstip en locatie:

Donderdag 23 november 2017 van 9u tot 12u: Aldhem Hotel - Jagersdreef 1 - 2880 Grobbendonk 
Donderdag 30 november 2017 van 9u tot 12u:  Ondernemerscentrum - Spanjestraat 141 - 8800 Roeselare

Spreker: Annelies Matheusen - Adviseur SD Worx

Maximum aantal deelnemers: 25

Deelname: 
FEVIA-leden: €150 (excl. BTW)
Niet-leden: €300 (excl. BTW) 

Klik hier om u in te schrijven (onder de tekst).