Hervatting procedure sociale verkiezingen: are you ready?

07.09.2020

De sociale verkiezingsprocedure wordt hervat. Om u de sleutels aan te reiken tot een succesvolle hervatting, organiseerden we, in samenwerking met het advocatenkantoor Claeys & Engels, een Webinar met meer dan 80 deelnemers. De nieuwe occulte periode loopt van half augustus tot half november. Over een paar dagen moet u de procedure voor de sociale verkiezingen hervatten. In dit artikel behandelen we de belangrijkste elementen uit de newflash van Claeys & Engels alsook een aanbod ter ondersteuning bij het organiseren van uw sociale verkiezingen. 

Door de COVID-19-pandemie zijn de sociale verkiezingsprocedures in zowat 7.000 ondernemingen opgeschort sinds de oorspronkelijke dag X+36. Binnenkort hervatten deze verkiezingsprocedures formeel vanaf de nieuwe dag X+36, die valt in de periode van 23 september tot en met 6 oktober 2020. U moet echter reeds tegen ten laatste op uw nieuwe dag X+29 (die valt in de periode van 16 tot en met 29 september 2020) overgaan tot de aanplakking van uw nieuwe verkiezingsdatum, de eventueel aangepaste uurregeling en uw aangepaste verkiezingskalender. 

Nieuwe verkiezingsdatum? 

Uw nieuwe dag Y valt in de periode van 16 tot en met 29 november 2020. De nieuwe datum wordt bepaald in functie van de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum. Als de verkiezingen initieel zouden doorgaan op bijvoorbeeld maandag 11 mei 2020, zullen zij nu dus op maandag 16 november 2020 moeten plaatsvinden. Voor ondernemingen waarvan de oorspronkelijke dag Y viel buiten de periode van 11 tot en met 24 mei 2020 (bijvoorbeeld omdat de procedure vertraging heeft opgelopen), bestaat een afwijkende regel. 

De OR of het CPBW kunnen beslissen om van dit ‘automatisme’ af te wijken door een andere datum te kiezen binnen de wettelijke periode. Wanneer er vandaag geen OR of CPBW in de onderneming bestaat, kan de werkgever eenzijdig een andere verkiezingsdatum vastleggen.

Nieuwe uurregeling?

De uurregeling die op de oorspronkelijke dag X in februari werd meegedeeld, blijft van toepassing. De OR of het CPBW, of bij gebreke daaraan de werkgever, kunnen de uurregeling wijzigen. Het oorspronkelijk voorziene aantal uren mag echter niet worden verminderd. U zou gelet op de coronasituatie bijvoorbeeld langere openingsuren van het stembureau kunnen voorzien om zo het aantal kiezers fysiek meer te kunnen spreiden. Indien u de uurregeling niet wil of kan uitbreiden, zou u kunnen overwegen om de stemming per brief of elektronisch te laten verlopen. Hiervoor moet u ten laatste op uw nieuwe dag X+56 (die valt in de periode van 13 tot en met 26 oktober 2020) een schriftelijk akkoord sluiten met de vakorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen.

To do: aanplakking op uw nieuwe dag X+29

De nieuwe verkiezingsdatum, de eventueel gewijzigde uurregeling en de nieuwe verkiezingskalender moeten ten laatste op uw nieuwe dag X+29 worden aangeplakt op dezelfde plaatsen als het bericht op uw oorspronkelijke dag X. De papieren aanplakking mag vervangen worden door een elektronische aanplakking (bijvoorbeeld via het intranet) als alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren. Dit bericht moet ook worden geupload op de webapplicatie van de FOD WASO. Wanneer u enkel over een vakbondsafvaardiging beschikt moet u haar hiervan ook een kopie bezorgen.

Actiepunt

Ten laatste op uw nieuwe dag X+29 (die valt in de periode van 16 tot en met 29 september 2020) moet u overgaan tot de aanplakking van uw nieuwe verkiezingsdatum, de eventueel aangepaste uurregeling en uw aangepaste verkiezingskalender. U kan uw nieuwe kalender downloaden op de website van Claeys & Engels. : socialelections.be.

Organiseren van sociale verkiezingen COVID-proof

Wilt u een beroep doen op een bureau dat de organisatie van sociale verkiezingen binnen uw bedrijf verzorgt?  Het bureau "New Balls Please" heeft een toolbox ontwikkeld die u kan inzetten op basis van de specifieke situatie van uw bedrijf. Start nu met de voorbereiding van veilige sociale verkiezingen en reserveer uw professionele adviesnota en volledige logistieke ondersteuning voor een veilige stembusgang.