Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) in 2021-2022

17.12.2020

In onze sector hebben we de mogelijkheden voor swt (het vroegere brugpensioen) voor werknemers in PC118 en PC220 gemaximaliseerd. De herwaarderingscoëfficiënt die geldt vanaf 1 januari 2021 is vastgelegd. 

Rekening houdend met de evolutie van de conventionele lonen beogen legde de Nationale Arbeidersraad de herwaarderingscoëfficiënt vast op 1,0032 vanaf 1 januari 2021. Daardoor wijzigen volgende bedragen:

  • het bedrag van de bovengrens voor de berekening van de aanvullende vergoedingen
  • het bedrag zelf van de aanvullende vergoedingen voor de bruggepensioneerden
  • het bedrag van de aanvullende vergoeding voor de nachtarbeiders.

 De Nationale Arbeidsraad sloot hiervoor twee collectieve arbeidsovereenkomsten, namelijk CAO nr. 17/40 en CAO nr. 46/25

Je vindt als bijlage nogmaals de sectorale cao's rond swt.