Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) in 2023

01.07.2023

In onze sector hebben we de mogelijkheden voor swt (het vroegere brugpensioen) voor werknemers in PC118 en PC220 gemaximaliseerd. De herwaarderingscoëfficiënt die geldt vanaf 1 juli2023 is nu vastgelegd. 

Rekening houdend met de evolutie van de conventionele lonen beogen legde de Nationale Arbeidersraad de herwaarderingscoëfficiënt vast op 1,0078 vanaf 1 juli 2023. Daardoor wijzigen volgende bedragen:

  • het bedrag van de bovengrens voor de berekening van de aanvullende vergoedingen
  • het bedrag zelf van de aanvullende vergoedingen voor de werknemers in swt
  • het bedrag van de aanvullende vergoeding voor de nachtarbeiders.

 De Nationale Arbeidsraad sloot hiervoor twee collectieve arbeidsovereenkomsten, namelijk CAO nr. 17/42 en CAO nr. 46/27