Inzetten op waterhergebruik is investeren in de toekomst

04.02.2021

Water is onmisbaar voor voedingsbedrijven, maar wordt schaarser. De manier bij uitstek om zuiniger om te gaan met water is door het te hergebruiken. Maar hoe begin je daaraan? Fevia Vlaanderen ontwikkelde samen met partners, waaronder Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water), een handige brochure en een gedetailleerde leidraad met tips. Voedingsbedrijven ontdekken tijdens een webinar op 5 februari hoe ze concreet aan de slag kunnen met waterhergebruik. Wij vroegen aan Liesje De Schamphelaire, Environmental Affairs & Energy Advisor bij Fevia, en Veerle Depuydt, Water Innovator bij Vlakwa, hoe zij onze voedingsbedrijven daarbij helpen.

Liesje, is waterhergebruik zo belangrijk voor de Vlaamse voedingsbedrijven?

Liesje: “Water is schaars en de afgelopen zomers werd het steeds duidelijker dat er in Vlaanderen ook tekorten kunnen zijn aan water. Aangezien water zo essentieel is voor voedingsbedrijven willen ze duurzamer omgaan met deze kostbare grondstof. Daarnaast moeten voedingsbedrijven op ieder moment over voldoende water van de juiste kwaliteit beschikken. Bedrijven willen niet volledig afhangen van externe factoren zoals watertekorten of wettelijke bepalingen. Door in te zetten op waterhergebruik kunnen ze dus hun waterverbruik drastisch verlagen en investeren ze in de toekomst.”

…en gaan ze dus mee in de beweging naar een circulaire economie?   

“Klopt. Ook vanuit het beleid stijgt trouwens de aandacht voor circulair watergebruik. Afgelopen zomer lanceerde de Vlaamse regering de Blue Deal om de droogteproblematiek aan te pakken. Eén van de speerpunten daarin is om circulair watergebruik de regel te maken bij prioritaire sectoren en de voedingsindustrie is daar één van.”

Fevia Vlaanderen werkte een aantal aandachtspunten en voorstellen uit voor een industrievriendelijk waterbeleid in Vlaanderen: klik hier

Waar staan Vlaamse voedingsbedrijven op het vlak van hergebruik van water?

Liesje: “De afgelopen jaren zijn er al heel wat bedrijven die ingezet hebben op waterhergebruikprojecten. Ze investeerden in een bijkomende zuiveringsinstallatie waarmee ze hun gezuiverd afvalwater nog verder kunnen opzuiveren tot drinkwaterkwaliteit en zo opnieuw kunnen gebruiken in hun processen. Fevia Vlaanderen wil nog meer bedrijven helpen om hun voorbeeld te volgen. Een hergebruikproject betekent echter een aanzienlijke investering. Bovendien hebben bedrijven vaak heel wat vragen wanneer ze zo’n project overwegen.”

En hoe helpt Fevia Vlaanderen bedrijven daarbij?

“We steunen onze leden al lang rond rationeel watergebruik, bijvoorbeeld met projecten samen met partners, met infosessies voor de leden en met een handleiding verstandig waterbeheer. Heel concreet hebben we samengewerkt met twee voedingsbedrijven en met Vlakwa, Vito, Pantarein Waterzuivering en Wateris, aan een project specifiek rond waterhergebruik bij kmo’s. Vanuit deze samenwerking hebben we zojuist een handige brochure en een uitgebreidere leidraad opgemaakt die een antwoord kunnen bieden op heel wat vragen en die we nu ter beschikking stellen van de bedrijven.” 

En er staat ook een webinar gepland?

“Inderdaad, op 5 februari organiseren we een webinar over waterhergebruik voor onze leden, waarbij we verschillende experten aan het woord laten en waar onze Vlaamse voedingsbedrijven hun vragen kunnen stellen. We blijven ook samenwerken met verschillende partners, onder andere in het nieuwe project SmartWaterUse, getrokken door Flanders’FOOD. In dit kader organiseren we samen met de partners ook een interactieve workshop rond knelpunten voor waterhergebruik op 11 februari.”

Wat houdt de nieuwe brochure rond waterhergebruik concreet in?

Liesje: “De brochure geeft zowel een overzicht van de belangrijkste aspecten van een hergebruik project als een stappenplan om bedrijven concreet op weg te helpen om zo’n project op te starten. In de brochure staat ook een concreet voorbeeld van Fevia-lid Brouwerij Trappisten Westmalle over hun ervaringen met hun eigen waterhergebruikinstallatie. Daarnaast maakten we ook uitgebreide leidraad: die gaat dieper in op verschillende aspecten van een hergebruikproject zoals de controle op de kwaliteit van het water, met een praktijkvoorbeeld, de lozingsnormen en verschillende aandachtspunten.”

Download hier de beknopte versie van de brochure

De meer uitgebreide versie kan je krijgen op aanvraag. Om je aanvraag in te dienen, klik hier

Dag Veerle, hoe zie jij vanuit Vlakwa de samenwerking met Fevia Vlaanderen?

Veerle: “Onze samenwerking rond de ontwikkeling van deze brochure is voor ons echt een meerwaarde geweest. We hebben samen kennis gebundeld rond waterhergebruik die we dan via de brochure aan een bredere groep bedrijven kunnen verspreiden. We hebben beslist om een kortere versie te maken om die bewustwording te gaan stimuleren. We hopen dat voedingsbedrijven zo een eerste stap overwegen om op waterhergebruik te gaan inzetten. Als een bedrijf interesse heeft kan ze contact opnemen om de meer uitgebreide versie aan te vragen.”

Wat is de rol van Vlakwa concreet?

Veerle: “De rol van Vlakwa is heel ruim. Naast de steun die we bieden aan bedrijven tijdens het initiëren en/of de uitvoering van projecten, vinden we het belangrijk om kennis vanuit lopende projecten breed bekend te maken om meer bedrijven vooruit te helpen. Vandaag willen we zo veel mogelijk ondersteuning bieden naar bekendmaking van resultaten en de brochure is daar een mooi voorbeeld van.

Daarnaast helpen we bedrijven om de nodige stappen te zetten, om in contact te komen met de juiste partijen, zoals technologieleveranciers. Bedrijven die een project willen opstarten kunnen we begeleiden in hun subsidietraject en hen informeren over de mogelijke investeringssubsidies. Bedrijven die vragen hebben rond onderzoek kunnen we doorverwijzen naar onderzoekspartners zoals VLAIO, of ze helpen om hun project in te passen in Vlaamse of Europese projectkaders. Doordat de voedingsindustrie een prioritaire sector is het ook voor ons een belangrijke samenwerking en een vorm van kennisoverdracht.”

Wil je een waterhergebruik project opstarten of overweeg je om die stap te zetten? Fevia Vlaanderen organiseert een webinar op 5 februari waar je alle info kan krijgen om concreet aan de slag te gaan. Om je in te schrijven, klik hier Om de brochure te bekijken, klik hier De meer uitgebreide versie kan je krijgen op aanvraag. Om je aanvraag in te dienen, klik hier