Inzetten van sneltests en zelftests in ondernemingen

30.03.2021

Nadat de federale regering eerder de mogelijkheid tot het ruimer inzetten van sneltests op de werkvloer aankondigde, publiceert de FOD WASO hiervoor nu een kader. Arbeidsartsen kunnen tot 1 mei gratis sneltests bestellen. Fevia verwelkomt deze concretisering. Daarna is er nu ook duidelijkheid over de mogelijkheid tot inzetten van zelftests op de werkvloer.  

Sneltests

Premier De Croo kondigde eerder aan dat hij de mogelijkheid voor het inzetten van sneltests in ondernemingen wou uitbreiden. Minister van Werk Dermagne vroeg daarop het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk betreffende het inzetten in ondernemingen van sneltests op repetitieve basis. Op basis van dat advies heeft de FOD WASO nu een kader uitgewerkt. 

Fevia verwelkomt deze concretisering. We pleiten al langer om bedrijven de mogelijkheid te geven om sneltests ruimer in te zetten. Naast het blijvend toepassen van de preventiemaatregelen is efficiënte testing en vaccinatie in de volgende maanden namelijk cruciaal. De verplichting tot telewerk en het naleven van  preventiemaatregelen op de werkvloer blijft dus prioritair. De sneltests bieden de bedrijven een mogelijkheid tot aanvulling hierop, maar komen zeker niet in de plaats. 

Het inzetten van de sneltests gebeurt in samenspraak met de arbeidsarts. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kondigde bovendien aan dat arbeidsartsen in dit kader tot 1 mei gratis sneltests kunnen aanvragen.

Heb je interesse in het inzetten van sneltests in je bedrijf? Contacteer dan je arbeidsarts. Een uitgebreide toelichting en het aanvraagformulier vind je hier. 

Zelftests op de werkvloer

Naast de sneltests worden de zelftests ook uitgerold. Ook voor de inzet van zelftests werkte de FOD WASO een kader uit. 

Op zoek naar de mogelijkheden rond zelftests in het kader van de arbeidsrelatie? Klik hier.