IPA-onderhandelingen stopgezet

25.02.2021

De onderhandelingen in de Groep van 10, het topoverlegorgaan van de vakbonden en werkgevers, over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector voor de komende twee jaar zijn stopgezet zonder resultaat. Dit ondanks verschillende pogingen. 

Werkgeversorganisaties in de Groep van 10 hebben gisteren vastgesteld dat de onderhandelingen met de vakbonden over de lonen en de welvaartsenveloppe in een impasse zijn geraakt. De vakbonden hebben nogmaals duidelijk gemaakt dat er geen verband kan bestaan tussen de welvaartsenveloppe en de loononderhandelingen, ondanks het feit dat dit wel telkens samen wordt onderhandeld.  

Volgens het strikt mandaat van de vakbonden kan de discussie over de lonen niet starten alvorens een akkoord over de welvaartsenveloppe wordt gesloten. Zij gaven tegelijkertijd aan dat de maximale loonmarge van 0,4% onaanvaardbaar is en zij bij hun eis blijven dat de loonnorm indicatief moet zijn en dat er dus geen sprake mag zijn van een absolute loonnorm. Het overleg is bijgevolg stopgezet. Het is nu aan de regering om een oplossing te zoeken in het dossier. Je vindt als bijlage het persbericht van de werkgeversorganisaties. 

Fevia betreurt de houding van de vakbonden ten zeerste, net zoals de actiedagen die zij in dit kader organiseren. De stakingsdag van vandaag 25 februari heeft ook in onze sector een grote impact. Dat blijkt uit de enquête die we verstuurden aan onze bedrijven. 

De coronacrisis zorgt voor een enorme crisis, de Nationale Bank sprak eerder al over een crisis die drie keer zo erg is dan de crisis van 2008. Ook in de voedingsindustrie heeft de crisis een enorme impact, als toeleverancier van verschillende nog altijd gesloten sectoren. Volgens een recente studie van de ERMG zijn wij de vijfde zwaarst getroffen sector. Nog verschillende werknemers zijn in een vorm van tijdelijke werkloosheid en de liquiditeit van de ondernemingen staat onder druk. 

We zitten dus midden in de crisis door de beperkingen in het kader van de coronacrisis en verwerken op dit moment de eerste impact van de Brexit. Door nu ook in onze sector actie te voeren, treffen de vakbonden opnieuw onze bedrijven. Het is nu niet het moment om te staken.

Eerder dan actie te voeren, moeten we zorgen dat we opnieuw aanknopen bij herstel en relance om een verdere negatieve impact op de activiteit, investeringen en ook tewerkstelling in onze bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Het respecteren van de loonnorm is daarom nu meer dan ooit essentieel, voor bedrijven en voor onze vele food heroes.