Ketenoverleg formuleert vijf prioriteiten richting overheid

09.02.2024

NOTA BELGISCH KETENOVERLEG
De Belgische agrovoedingsketen is een strategische economische speler in België. Samen zorgen we voor voedselzekerheid voor 11 miljoen Belgen. We realiseren een omzet van 160 miljard euro en een toegevoegde waarde van 23 miljard euro. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de economische welvaart. Bovendien stellen de 70.000 bedrijven in de keten bijna 450.000 mensen te werk. Aan de basis hiervan liggen onze Belgische boeren en tuinders. Ze verdienen onze steun.

De partners van de Belgische agrovoedingsketen delen de bezorgdheden van de Belgische land- en tuinbouwers die vorige week luid en duidelijk werden geuit. We nemen hun bezorgdheden ter harte en roepen samen met hen de verschillende overheden op regionaal, federaal en Europees niveau op hun verantwoordelijkheid te nemen en oplossingen aan te reiken. Hierbij zijn vijf grote prioriteiten:
 

 1. Het is essentieel dat de landbouw- en voedingsproducten van eigen bodem naar waarde worden geschat. Ze liggen aan de basis van ons dagelijks eten en zijn voor de agrovoedingsketen cruciale grondstoffen. Onze landbouw- en voedingsproducten moeten beantwoorden aan de hoogste normen en eisen. De maatschappelijk verwachte verdere verduurzaming vraagt daarenboven een belangrijke investering. Boeren en tuinders verdienen hiervoor een eerlijke vergoeding. En we moeten trots zijn op onze topproducten. We roepen de overheden daarom op de promotie van Belgische producten te versterken en mee meer zichtbaar te maken in het schap en op het bord.
   
 2. Alles begint bij toegang tot voldoende en betaalbare grond want onze producten wortelen letterlijk in de bodem. We roepen overheden op het strategisch belang van voldoende en betaalbare landbouwgrond ter harte te nemen en deze landbouwgrond niet verder te versnipperen door beleidsinitiatieven die een impact hebben op omliggende landbouwactiviteiten. Landbouwgrond verdient bescherming.
   
 3. Onze boeren en tuinders investeren op lange termijn. Meer dan wie dan ook hebben ze nood aan een rechtszeker beleid, met name op het vlak van vergunningsverlening. Vanuit een duidelijk kader moeten ze de ruimte hebben om hun bedrijf met een duidelijk toekomstperspectief te kunnen ontwikkelen.
   
 4. Boeren en tuinders produceren in eerste instantie land- en tuinbouwproducten. Daarbij komen steeds meer regelgeving en administratie kijken. We roepen de overheden op werk te maken van administratieve vereenvoudiging. Daarnaast is het belangrijk de regelgeving tot het noodzakelijke te beperken en ze niet om de haverklap te veranderen.
   
 5. Als Belgische agrovoedingsketen concurreren we binnen een Europese eengemaakte markt en met producten van overal uit de wereld. Eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld zijn hierbij essentieel. We roepen de overheden op te waken dat dezelfde regels gelden voor ingevoerde producten als voor de producten van bij ons. Tegelijk vragen we de concurrentiële nadelen die de agrovoedingsketen heeft ten opzichte van onze buurlanden weg te werken o.a. op het vlak van loonkost, energie en fiscaliteit.

Dit is een gedeelde bezorgdheid en gezamenlijke oproep van alle ketenpartners:

 • Agrofront (ABS, Boerenbond, FWA)
 • BFA (Belgian Feed Association)
 • BABM
 • Comeos
 • Fevia
 • UCM
 • Unizo