Klimaatacties ABVV op 29 november

19.11.2019

Net zoals in maart, mei en september zal het ABVV deelnemen aan verschillende klimaatmanifestaties op vrijdag 29 november 2019 in Brussel, Namen, Antwerpen en Gent.

Vanuit het VBO ontvingen we een aanzegging voor klimaatacties van het ABVV. In bijlage vindt u de brief van de Algemene Centrale. 

Wat als werknemers deelnemen aan de acties?

Deelname van werknemers aan deze acties zal worden beschouwd als een stakingsdag en moet worden geregistreerd als een "gerechtvaardigde afwezigheid". Werknemers die afwezig zullen zijn of stoppen met werken om deel te nemen aan deze acties zullen geen salaris krijgen voor de niet gepresteerde uren. Afwezige werknemers zullen een stakingsvergoeding van hun vakbond ontvangen.

Wat met uitzendkrachten tijdens de actiedagen?

Fevia is van oordeel dat een actie waarbij slechts enkele militanten afwezig blijven om deel te nemen aan een betoging niet als een staking moet worden beschouwd die aanleiding geeft tot het verbod van tewerkstelling van uitzendkrachten. Deze visie strookt met de geest van de wet van 1987 betreffende de tijdelijke arbeid. Er anders over oordelen zou immers een disproportioneel gevolg geven aan een actie van een paar enkelingen. Behalve wanneer er een groot aantal deelnemende werknemers de productie lam leggen kunnen op die dag o.i. de bedrijven wel uitzendkrachten inzetten.

Fevia raadt in ieder geval aan die beslissing te nemen in samenspraak met uw uitzendkantoor.