Landbouwbeurs Libramont, waar landbouw onze partner is voor kwaliteit, duurzaamheid en werkgelegenheid

18.07.2019

De landbouwbeurs van Libramont is the place to be voor alle actoren uit de landbouwsector, haar leveranciers en klanten. Als vertegenwoordiger van de voedingsindustrie, één van de cruciale schakels uit de voedingsketen, kan Fevia uiteraard niet ontbreken. Dit jaar worden de troeven van de Waalse en Belgische voedingssector inzake werkgelegenheid, duurzaamheid en kwaliteit onder de aandacht gebracht. Het moment bij uitstek dus om samen met Anne Reul, secretaris-generaal van Fevia Wallonie, de sterke relaties tussen de landbouw en de voedingsindustrie onder de loep te nemen.

Libramont_Fevia

Anne, kwalitatieve landbouw en kwalitatieve voedingsproducten gaan hand in hand. Nietwaar?

“Absoluut, de link tussen de voedingsindustrie en de Waalse landbouwers is sterk. Wist je dat maar liefst 70% van de landbouwgrondstoffen bestemd is voor de voedingsindustrie? En dat niet minder dan 60% van de landbouwgrondstoffen die de voedingssector gebruikt, van de Belgische landbouw komt? De landbouwsector is dus een heel belangrijke leverancier voor ons. De samenwerking met de landbouwers is essentieel voor de productie en de verkoop van kwalitatieve, innoverende en duurzame voedingsproducten.”

Waarom is de samenwerking tussen de voedingsindustrie en de landbouwsector zo belangrijk?

“De landbouwsector is één van de belangrijkste grondstoffenleveranciers voor de voedingsindustrie, en omgekeerd. Een deel van de nevenproducten van de voedingsindustrie komt na het productieproces ook terug naar de landbouw, ofwel in de vorm van veevoeding ofwel in de vorm van bodemverbeteraar.

De twee sectoren hangen sterk van elkaar af. In die samenwerking staat een circulaire economie al jaar en dag centraal. De kwaliteit doorheen deze hele keten is daarom van cruciaal belang. En we kunnen met trots zeggen dat deze in België uitstekend is. Kwaliteit is trouwens één van de troeven die we uitspelen op de exportmarkten. We moeten dus blijven werken als echte partners van de keten en onze samenwerking nog meer versterken, met het oog op een duurzaam voedingssysteem.”

Wat doet de voedingssector inzake duurzame ontwikkeling?

“Onze sector is samen met de FWA (Fédération wallonne de l’agriculture), Comeos (de Belgische federatie voor handel en diensten) en BFA (Belgian Feed Association) partner van het initiatief D’Avenir – Ensemble, agir pour un système agroalimentaire durable – dat gecoördineerd wordt door de Waalse innovatiepool Wagralim. Deze aanpak bevordert uitwisselingen tussen de actoren, met als bedoeling om het voedingssysteem te verduurzamen en een duurzame, lokale productie in Wallonië te ontwikkelen.

Binnen het Belgisch ketenoverleg worden de verschillende ketenpartners vertegenwoordigd, waaronder ook de landbouw. Het ketenoverleg bevordert de dialoog tussen de verschillende schakels en waakt erover dat eerlijke relaties worden nageleefd tussen de leveranciers en de aankopers uit de keten. Verschillende initiatieven zijn trouwens in dit kader opgestart. Meerdere hiervan zijn verzameld op de site www.supplychaininitiative.be.”

Hoe stellen de Waalse voedingsbedrijven het?

“De Waalse voedingsbedrijven doen het goed. De groei stijgt, maar wordt voornamelijk gedragen door de export. Dit bracht de laatste jaren heel wat nieuwe investeringen en jobs met zich mee. Dankzij de export is de werkgelegenheid binnen de voedingsindustrie dit jaar nog met 2% gestegen.”

Welke producten zijn het meest geliefd in het buitenland?

“Zuivelproducten, verwerkte groenten (waaronder verwerkte aardappelen en dus ook onze Belgische frietjes) en vlees vallen in het buitenland goed in de smaak. En uiteraard kunnen onze paradepaardjes hier niet ontbreken, zoals chocolade en koekjes, bieren en frisdranken. We zijn trouwens heel sterk op het gebied van voedingsingrediënten: we hebben zelfs enkele wereldleiders als toonvoorbeeld die gezondheidsingrediënten met inuline en plantaardige proteïnen aanbieden. Ook in de B2B-levering aan andere industrieën of bedrijven zijn we heel sterk, met name in de bakkerij- en patisseriesector en in de sector van de bereide maaltijden.

Bijgevolg genieten onze landbouwleveranciers ook van deze groei op buitenlandse markten. Dat is de reden waarom we hen betrekken bij de promotie van de kwaliteit van Waalse en Belgische voedingsproducten met het merk “Food.be – Small country. Great food.”.”

Libramont is ook een ontmoetingsplek voor het grote publiek en politici?

“Dat klopt. Libramont is voor ons een gelegenheid om de kwaliteit en diversiteit van onze voeding en dranken in de verf te zetten, maar ook de werkgelegenheid en duurzaamheid binnen de sector.

Welke boodschappen dragen jullie uit op de beurs?

We willen onder de aandacht brengen dat de Belgische voedingsindustrie talenten aanwerft. Als grootste industriële werkgever van het land tellen we 1.500 jobs die moeilijk ingevuld geraken. Het gaat hoofdzakelijk over technische functies, gelinkt aan de productie maar ook over andere departementen binnen een bedrijf. Het zijn passionerende, streekgebonden en duurzame jobs die de bezoeker kan ontdekken op www.foodatwork.be.

Vervolgens willen we de bezoekers eraan herinneren dat de voedingsindustrie op een duurzame manier produceert en dat ze, samen met alle actoren, werkt aan een duurzaam voedingssysteem. We bundelden al onze acties en resultaten van onze engagementen in het online duurzaamheidsverslag van de Belgische voedingsindustrie.

Onze derde boodschap is om samen met ons, fierheid uit te dragen. Onze lekkere, innovatieve voeding en dranken vallen over heel de wereld in de smaak. Dan mogen we toch oprecht fier zijn op onze voedingsbedrijven, nietwaar? Op de website van food.be vind je een overzicht van meer dan 1200 voedingsbedrijven en hun producten. Maar liefst 700 bedrijven zijn lid van Fevia. Veel van onze leden zijn kmo’s die hun producten uitvoeren naar alle uithoeken van de wereld.”

Wat staat er nog op het programma?

“Op maandag 29 juli organiseert Fevia Wallonie om 11u een drink in samenwerking met onze innovatiepool Wagralim en het Waals exportagentschap AWEX. Het uitgelezen moment om al onze leden en gasten te ontmoeten dus. Wij ontvangen er eveneens gasten van Union Wallonne des Entreprises (UWE). 

Ik nodig alle Waalse en Belgische voedings- en dranken liefhebbers uit om ons een bezoekje te brengen en om onze landbouwers te steunen op de grootste Europese landbouwbeurs in openlucht!”